Rökningsdöd väntar tredje världen

Rökning är fortfarande den vanligaste orsaken till cancer i världen. I fattiga länder röker allt fler, och antalet dödade ökar därför snabbt.
Publicerad
Den mest underskattade dödsorsaken i cancer är fortfarande – rökning. Det var ett av budskapen när Cancerfonden samlade svenska och utländska cancerforskare för diskussion om forskningens frontlinjer. En av de inbjudna var engelsmannen Richard Peto, professor i epidemiologi och en av världens ledande inom forskningen om orsaker och utbredning av cancer, särskilt rökning. Han är skolad och var länge verksam i Oxford, men finns numera vid Imperial Cancer Research Fund i London.

En gång i tiden, på 1950-talet, var det just Oxfordepidemiologerna som med sina siffror övertygade världen om att rökning faktiskt leder till döden, något som inte bara tobaksbolagen hade svårt att ta till sig, utan också många läkare.

– Fortfarande efter femtio års antirökkampanjer blandas dock viktigt och oviktigt samman, säger Richard Peto. Hans budskap är entydigt och kan inte missförstås:

– Risken att dö av rökning är stor: hälften av rökarna gör det. Och många, en fjärdedel, dör tidigt i livet, 35-69 år gamla.

Det hoppfulla i hans budskap är att det lönar sig att sluta, även för inbitna rökare. Det är också mot vuxna som antirökkampanjerna ska rikta sig, anser Richard Peto. En femtioåring som slutar röka minskar sin cancerrisk med två tredjedelar.

Den största ökningen sker nu i tredje världen. Sedan tjugo år tillbaka samarbetar Richard Peto bl a med kinesiska forskare. Han presenterade de senaste, oroväckande prognoserna för Kina:

– Om dagens rökvanor inte ändras i Kina, kommer rökningen att stå för en tredjedel av dödsfallen bland medelålders kinesiska män under de närmaste årtiondena.

1/3 av medelålders män

F&F-läsaren Lars-Gunnar Franzén i Mölndal har påpekat en otydlighet i bildtexten till notisen Rökningsdöd väntar tredje världen. Där står att tobaksrökning kan komma att orsaka en tredjedel av alla dödsfall i Kina de närmaste årtiondena. Det är en tredjedel av alla dödsfall bland medelålders män som avses vilket framgår av texten i notisen.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor