Annons

Chalmers tekniska högskola

De flesta katalysatorer, som bland annat används för att rena bilavgaser, består i dag av nanopartiklar.
Två flugor i en smäll, så kan man sammanfatta ett projekt som fem studenter vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg och Oslos arkitektur- och designhögskola påbörjade i våras.
Det finns ett fundamentalt problem med vindkraft och solkraft: de är beroende av vind och sol.
Herschelteleskopet är ett gigantiskt öga, störst i rymden hittills. Det spanar ut i infrarött ljus och kan till exempel avslöja ofödda stjärnor inuti enorma moln av gas och stoft i rymden.
De flesta kolkraftverk i Europa skulle kunna anpassas för att elda 10–20 procent biomassa. Det visar en doktorsavhandling vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg.
En av de stora svårigheterna med förnybara energikällor är att de är utlämnade till naturens nycker.