Annons

debatter

Den ryska litteraturens största mysterium är Igorkvädet. Kanske skrevs det i slutet av 1100-talet, kanske är det i stället en förfalskning från slutet av 1700-talet.
Brigitte Mral, professor i retorik vid Örebro universitet, har forskat om kvinnors språk i den offentliga debatten. 1. Vad karaktäriserar kvinnors språk?
I många reportageböcker om kontroversiella ämnen blir författarens sympatier tydliga genom partiska kommentarer och ställningstaganden.
En bluff med förfalskade rapporter avslöjar att vetenskapliga tidskrifter föredrar glädjande resultat framför besvikelser. Det kan leda till att patienter får fel behandling.
Det är på tiden att förstå också de fördrivna tyskarna som de offer de var, och är.
Människor har ofta obefogat höga tankar om sig själva. Skälet till det finns i vår utvecklingshistoria, enligt Robert Trivers, professor i antropologi och biologi vid Rutgers University i USA. Just nu arbetar han med en bok om bedrägeri och självbedrägeri som ska komma ut nästa år. I utkastet till ett inledande kapitel skriver han att åtta av tio elever som går ut grundskolan i USA anser att de tillhör den övre halvan när det gäller ledaregenskaper. Inom den högre utbildningen är självbedrägeriet ännu mer utbrett. I en undersökning uppgav hela 94 procent av en grupp tillfrågade akademiker att...