Annons

depression

När dagarna blir allt kortare känner sig de flesta tröttare och segare än annars. Ungefär åtta procent av svenskarna mår så mycket sämre att man kan tala om en årstidsbunden depression. Nu har forskare vid Köpenhamns universitet funnit en pusselbit som kan förklara varför vissa påverkas så kraftigt av mörkret. Under ett år följde de drygt trettio personer, med och utan årstidsbunden depression. Med hjälp av hjärnavbildningsteknik upptäcktes en kemisk skillnad, där de som led av årstidsbunden depression fick en högre halt av en ”städarmolekyl” under den mörka årstiden. De friska behöll en låg...