Annons

diabetes

Antalet barn med diabetes typ 1 har nästan fördubblats i Sverige sedan 1980-talet. Sjukdomen beror på att immunsystemet förstör celler som tillverkar insulin i bukspottkörteln. – Våra resultat stödjer misstanken om ett samband mellan antibiotika och diabetes, säger Thomas Greiner, forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Han ingår i en forskargrupp som gav antibiotika till musungar med en genetisk sårbarhet för diabetes typ 1. Dosen motsvarade den som ges till barn. Upprepade antibiotikakurer ledde till att över hälften av mössen utvecklade sjukdomen. I en kontrollgrupp utan antibiotika...
I låglöneländer som Indien och Pakistan är fetma och typ 2-diabetes starkt kopplade till innehav av TV, dator eller bil. Det är apparater som får familjemedlemmar i ett hushåll att röra på sig mindre, sitta mer, och tjockna till runt magen. I en kanadensisk studie med 154 000 deltagare över hela världen undersöktes vad antalet apparater i ett hushåll gör med hälsan i fyra olika kategorier av länder: höginkomstländer (Sverige ingick i studien), över-medelinkomstländer (exempel Argentina och Polen), låg-medelinkomstländer (Iran, Kina) och så låginkomstländer (Indien, Pakistan, Bangladesh och...
Att hamna i i det som i dagligt tal kallas koma och vara avskuren från omvärlden utan att kunna kommunicera är för många en mardröm. Nu växer dock kunskapen om olika nivåer av medvetslöshet.
– Första gången jag träffade henne var i slutet av 1990-talet.