Annons

diabetes

I låglöneländer som Indien och Pakistan är fetma och typ 2-diabetes starkt kopplade till innehav av TV, dator eller bil. Det är apparater som får familjemedlemmar i ett hushåll att röra på sig mindre, sitta mer, och tjockna till runt magen. I en kanadensisk studie med 154 000 deltagare över hela världen undersöktes vad antalet apparater i ett hushåll gör med hälsan i fyra olika kategorier av länder: höginkomstländer (Sverige ingick i studien), över-medelinkomstländer (exempel Argentina och Polen), låg-medelinkomstländer (Iran, Kina) och så låginkomstländer (Indien, Pakistan, Bangladesh och...
Så kallad typ 1-diabetes beror på att de insulintillverkande cellerna i patientens bukspottkörtel dör.
Att hamna i i det som i dagligt tal kallas koma och vara avskuren från omvärlden utan att kunna kommunicera är för många en mardröm. Nu växer dock kunskapen om olika nivåer av medvetslöshet.
– Första gången jag träffade henne var i slutet av 1990-talet.
För mycket mat och för lite motion gör att många råttor och möss i laboratorier får högt blodtryck, diabetes och andra sjukdomar.