Annons

etik

Karolinska Institutet bör sluta hylla enskilda forskare med minnesmärken och namn på föreläsningssalar. Det skriver Gert Helgesson, professor i medicinsk etik på KI. Han leder en arbetsgrupp som tillsattes efter att kritiska studenter velat få bort namn med koppling till rasforskning.
Den dopingklassade substansen epo hjälper inte nödvändigtvis cyklister att förbättra sina tävlingsresultat. Det framgår av en dubbelblind och randomiserad nederländsk studie, som nyligen publicerades i tidskriften The Lancet . Forskarna studerade sammanlagt 48 manliga, vältränade tävlingscyklister i 18–50-årsåldern. Hälften av dem fick injektioner med rHuEPO (rekombinant humant erytropoietin), ett hormon som ökar produktionen av röda blodkroppar. Den andra hälften fick placebo. Efter åtta veckor mättes deras krafter i laboratorieförsök och i ett krävande lopp uppför franska Mont Ventoux i...
En enda gratislunch har ett tydligt samband med läkares benägenhet att skriva ut en viss medicin – från läkemedelsbolaget som betalat notan. Läkemedelsbolag som bjuder läkare i USA på måltider eller andra förmåner måste registrera utläggen i en databas. Nu har amerikanska forskare samkört databasen med uppgifter om vilka mediciner läkarna skriver ut. Mönstret är tydligt. Den som tar emot en enda måltid värd upp till 160 kronor är extra benägen att skriva ut en medicin från bolaget som betalar notan. För ett preparat mot depressioner var sannolikheten mer än fördubblad. Fler måltider och...
Kinas diktator Mao Zedong hatade sparvar. År 1958 uppmanade han folket att utrota alla sparvar eftersom de stal spannmål från åkrarna. Över hela landet förstördes bon. I skymningen gick folk ut i markerna för att hetsa sparvar med skramlande kastruller och långa vimplar. Kväll efter kväll föll utmattade fåglar till marken. Mao krävde också att myggor, flugor och råttor skulle utrotas. Men det var mot sparvarna som kampanjen fick störst effekt – dock inte den avsedda. Med färre sparvar blev det fritt fram för svärmar av gräshoppor och andra insekter att kalasa på grödorna. Året därpå bytte Mao...
Den isländske läkaren Kári Stefánsson startade företaget Decode Genetics i Reykjavik år 1996. Syftet var att utnyttja Islands unika förutsättningar för genforskning: en ovanligt homogen befolkning, välskötta register inom sjukvården och – inte minst – en folklig tradition av att hålla reda på släktband långt bakåt i tiden. Sedan dess har Decodes forskare publicerat hundratals rapporter i ledande tidskrifter om hur olika genvarianter påverkar hälsan. Resultaten bygger på statistiska samband inom en stor folkgrupp. Men företagets databas innehåller också livsviktig genetisk information om...
Biologer i Umeå och på andra håll i världen har under de senaste åren utvecklat en ny teknik som gör det enkelt och billigt att ändra arvsmassan hos levande organismer. Tongivande forskare har uppmanat sina kolleger att inte försöka använda den på ett sätt som skulle kunna leda till genförändrade människor. Men i tidskriften Protein & Cell rapporterar forskare i Guangzhou att de använt metoden – som kallas crispr/Cas9 – för att ändra en gen som kan orsaka den ärftliga blodsjukdomen thalassemi i mänskliga embryon. De utgick från embryon med en kromosomavvikelse som hindrar en normal...