Annons

etik

Karolinska Institutet bör sluta hylla enskilda forskare med minnesmärken och namn på föreläsningssalar. Det skriver Gert Helgesson, professor i medicinsk etik på KI. Han leder en arbetsgrupp som tillsattes efter att kritiska studenter velat få bort namn med koppling till rasforskning.
Den isländske läkaren Kári Stefánsson startade företaget Decode Genetics i Reykjavik år 1996. Syftet var att utnyttja Islands unika förutsättningar för genforskning: en ovanligt homogen befolkning, välskötta register inom sjukvården och – inte minst – en folklig tradition av att hålla reda på släktband långt bakåt i tiden. Sedan dess har Decodes forskare publicerat hundratals rapporter i ledande tidskrifter om hur olika genvarianter påverkar hälsan. Resultaten bygger på statistiska samband inom en stor folkgrupp. Men företagets databas innehåller också livsviktig genetisk information om...
Biologer i Umeå och på andra håll i världen har under de senaste åren utvecklat en ny teknik som gör det enkelt och billigt att ändra arvsmassan hos levande organismer. Tongivande forskare har uppmanat sina kolleger att inte försöka använda den på ett sätt som skulle kunna leda till genförändrade människor. Men i tidskriften Protein & Cell rapporterar forskare i Guangzhou att de använt metoden – som kallas crispr/Cas9 – för att ändra en gen som kan orsaka den ärftliga blodsjukdomen thalassemi i mänskliga embryon. De utgick från embryon med en kromosomavvikelse som hindrar en normal...
Vid ett möte i den amerikanska badorten Asilomar år 1975 beslutade genforskare att pausa sina egna experiment av säkerhetsskäl. En het debatt om genteknikens tänkbara risker spred sig även till Sverige, men i praktiken var det mycket svårt att skräddarsy dna med dåtidens metoder. I dag är det lätt. Under de senaste två åren har biologer i bland annat Umeå utvecklat en teknik med det otympliga namnet Crispr/Cas9. Den gör det snabbt, enkelt och billigt att redigera arvsmassan hos levande organismer – inklusive primater. Därför behövs en bred diskussion i samhället om tekniken, enligt en...
Ett 14 månader gammalt barn ser att en kompis är ledsen. Vad ska hon göra? Hon tar med sig kompisen till sin mamma, som är bra på att trösta – och tänker inte på att det ledsna barnet kanske vill till sin egen mamma eller pappa. Det är ett av många hjärtevärmande exempel som Paul Bloom, psykologiprofessor vid Yale university i USA, använder som argument för att även småttingar kan vara omtänksamma. Boken beskriver mängder av sinnrika experiment som visar hur mycket små barn ser på olika moralfrågor. Paul Bloom är övertygad om att vi föds med en känsla för gott och ont. Från början är...
För en tid sedan tvångsomhändertogs en flicka i Malmö från sin familj för att slippa bli skickad till Irak för oskuldstest. Det var glädjande, för ofta tvekar sociala myndigheter att ingripa i sådana fall på grund av risken för att bli kallade rasister. Men hur kan det vara rasism att hjälpa en person från ett annat land att slippa bli illa behandlad? Svenskar betraktar i regel andra svenskar som individer, inte som släktens eller familjens ägodelar. Men icke infödda svenskar ses ofta som kollektiv, inte som individer. Denna attityd är kamouflerad till respekt för ”de andras” kultur. För att...