Etikåtal mot forskare läggs ned

Förundersökningen mot en forskare vid Lunds universitet som misstänktes ha brutit mot etikprövningslagen läggs ned. Anledningen är att åklagaren inte kan bevisa uppsåt, skriver tidningen Universitetsläraren.

Publicerad
Medicinska fakulteten vid Lunds universitet

Åklagaren har nu lagt ned förundersökningen om Kristina Sundquist som är professor i allmänmedicin på medicinska fakulteten vid Lunds universitet.
Bild: Agata Garpenlind / Lunds universitet

Kristina Sundquist, professor i allmänmedicin vid Lunds universitet, åtalsanmäldes av Överklagandenämnden för etikprövning, Önep, för åtta artiklar. Önep ansåg att artiklarna inte höll sig inom de frågeställningar som uppgetts i projektets godkända etikprövningsansökan. Etiktillståndet gällde cancerforskning och åtalsanmälan rörde artiklar som bland annat handlade om brottslighet och hälsa kopplat till etnicitet, till exempel en artikel om våldtäktsmäns bakgrund.

Kristina Sundquist
Kristina Sundquist, professor i allmänmedicin vid Lunds universitet.
Bild: Johan Bävman

”Min uppfattning är att jag har haft ett etiktillstånd”, säger Kristina Sundquist till tidskriften Universitetsläraren.

Ändringar har lämnats in

Hon menar att det ursprungliga etiktillståndet handlade om cancerforskning men att det har gjorts ändringsansökningar under projektets gång och att de publicerade artiklarna därmed täcks av tillståndet.

Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum har förhört Kristina Sundqvist och nu beslutat att lägga ner förundersökningen. Anledningen är att det inte går att bevisa att hon uppsåtligen har brutit mot etikprövningslagen. Åklagaren har inte prövat om brott har begåtts av grov oaktsamhet, eftersom det brottet i så fall skulle vara preskriberat.

Den anmälda forskningen har pågått under tio års tid och under den tiden har etikprövningssystemet förändrats på många sätt. Det nuvarande etiksystemet har fått hård kritik, främst från forskare inom samhällsvetenskap och humaniora, och i maj meddelade regeringen att systemet ska utredas och göras om.  En av de saker som utredningen ska titta på är Öneps skyldighet att åtalsanmäla misstänkta brott mot etikprövningslagen.

Läs ett längre reportage om Etikprövningssystemet ur nya numret av F&F: Snygghet utmanar forskningens etik

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor