Annons

folkhälsa

Känns det segt att börja träna? Helt normalt. Att vi skulle vara födda för att träna är en av många myter om träning som Daniel Lieberman, professor i evolutionsbiologi vid Harvard i USA, slår hål på i sin nya bok Träningsparadoxen . Mest känd är han för en artikel i tidskriften Nature 2004 om att människan är fysiologiskt utvecklad för att springa, som sedan blev temat i journalisten Christopher McDougalls bästsäljare Born to run (2009). Men att vi människor är förhållandevis uthålliga när det gäller att springa långa distanser betyder inte att vi gör det för nöjes skull. För jägare och...
Mellan år 1988 och 2011 fick flera tusen Östhammarbor mellan 21 och 93 år svara på frågor om magbesvär vid fyra separata tillfällen. Under perioden tvådubblades oddsen att drabbas av sura uppstötningar, reflux, medan oddsen för att lida av PDS – ett tillstånd där man fort känner sig mätt eller upplever obehagliga fyllnadskänslor efter en måltid – tredubblades. – En oddskvot på 3 visar på en ganska redig ökning, säger Anna Andreasson , docent i psykologi vid Stockholm universitet. Forskarna fann en ökning på två fronter. Dels blev magbesvären vanligare ju äldre deltagarna blev, men studien...
I en SIFO-undersökning från 2017 angav 18 procent av svenskarna att de inför det nya året hade avgett nyårslöften, och vanligast var det bland kvinnor och yngre personer. Per Carlbring, professor i psykologi vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, har nu undersökt dels vilka nyårslöften svenskarna har, dels om sättet man bestämmer sitt löfte påverkar om man lyckas hålla det. – Jag tycker själv att nyårslöften fungerar ganska bra, men de har dåligt rykte i den meningen att de ska vara svåra att hålla. Så mitt nyårslöfte för året 2016 var att undersöka detta i en studie,...
Studien bygger på omkring 3 600 brittiska ungdomar födda under tidigt 1990-tal. Data om bland annat kroppsmissnöje och psykisk ohälsa samlades in när ungdomarna var 14 år gamla och återigen fyra år senare. Vid uppföljningen uppfyllde knappt en av fem kvinnor diagnoskriterierna för depression. För männen gällde det knappt en av tio. De som var deprimerade hade i högre utsträckning varit kroppsmissnöjda fyra år tidigare. Kopplingen kvarstod även när forskarna tog hänsyn till andra möjliga förklaringar, som graden av depression vid 14 års ålder. Data visade även att mer kroppsmissnöje var...
Vissa yrkesgrupper upplevde sig isolerade och ensamma till följd av den ökade digitaliseringen redan innan coronapandemin. En sådan grupp är Arbetsmiljöverkets inspektörer, vars förändrade arbetsmiljö de senaste åren har studerats av forskare vid Karlstads universitet. Slutsatserna kan ha bäring även på andra yrkesgruppers situation under pandemin, enligt Carin Håkansta, en av forskarna bakom studien. – Isolering är en gammal arbetsmiljöfråga, men tidigare har den handlat om den fysiska arbetsmiljön och haft ett säkerhetsfokus. Vi ser nu tydligt också de psykosociala behoven – att människor...
Kronisk obstruktiv lungsjukdom, kol, beräknas orsaka omkring 3 000 förtida dödsfall varje år i Sverige. Den största riskfaktorn för att drabbas är tobaksrökning, och ungefär 80 procent av de som drabbas är rökare. Men även exponering för partiklar i luften kan öka risken, exempelvis på arbetsplatsen, eller vid matlagning över öppen eld som är vanligt i låginkomstländer. Enligt Helena Backman, forskare vid Umeå universitet och projektledare inom Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten, OLIN , föds också vissa med en nedsatt lungkapacitet som med tiden kan utvecklas till kol. – Det vi vet i dag är...