Annons

folkhälsa

Anonymiteten och lättillgängligheten är det som uppskattas mest med nätbaserad behandling för hög alkoholkonsumtion. – Det är mer utlämnande att behöva sitta mitt emot någon. Det nätbaserade stödet verkar vara ett alternativ för sådana som kanske hade valt bort att söka hjälp. Nu når vi faktiskt ut med hjälp till dessa personer tidigare, säger Veronica Ekström, lektor i socialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Hon blev själv förvånad över resultatet i sin studie, att så hög andel av deltagare uppskattade formen. – Jag hade förväntat mig att fler skulle ge uttryck för att de vill...
När maxtaxereformen gick igenom i Sverige år 2002 och avgifterna för barnomsorg sänktes fick betydligt fler barn möjlighet att gå i förskolan. Andelen ökade från 70 till 85 procent. Den stora, snabba förändringen i kombination med statens högkvalitativa registerdata över vårdkontakter och levnadsförhållanden skapade en unik möjlighet – en chans att undersöka hur förskolan påverkar barns hälsa vilket forskare vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, nu har gjort . Mådde psykiskt bättre i lågstadiet Registerdatan inhämtades från Skåne för perioden 1999 till...
Sommaren 2019 hade USA sitt värsta mässlingsutbrott på 25 år . Eftersom för få var vaccinerade kunde sjukdomen få fäste, trots att landet egentligen klassificerade mässlingen som utrotad redan år 2000. Händelsen är del av en global trend där även Sverige ingår, även om utbrottet i Göteborg december 2017 var mycket begränsat. Beslutet att inte vaccinera sig själv eller sina barn kan bygga på felaktiga fakta om vaccin – något forskare nu visat är vanligare bland dem som främst får sina nyheter från sociala medier. Myter om gifter och autism Studien bygger på enkätsvar från omkring 2 500...
Att förlora en förälder påverkar oss – både i form av ökad risk att dö och en ökad chans att få barn . Nu har forskare också undersök hur en förälders sista levnadsår påverkar de vuxna barnens arbetsliv. I regel sjunker inkomsten något under åren före förälderns död. En annan effekt är att sjukskrivningen ökar det år föräldern dör. Det handlar om en ökning på 14 procent för döttrar. Forskarna vet inte om det beror på sämre hälsa i och med sorgen, eller om det är ett informellt sätt att få mer tid till omvårdnad. Överlag bedömer forskarna dock effekterna som rätt begränsade. Inkomst och...
Snart är vi 8 miljarder. Men tillväxttakten är den långsammaste som uppmätts i modern tid. För 50 år sedan växte världens befolkning dubbelt så snabbt.
Den genomsnittlige patienten som söker vård via en app är kvinna, under 30 år och vill ha hjälp med luftvägsinfektion, hudbesvär eller hosta. Det är vanligast att man kontaktar en digital läkare när man har lättare besvär, vilket kan bero på att patienterna har svårt att avgöra om man kan få hjälp med svårare eller kroniska sjukdomar via apparna. – Det är en inlärningsfråga, både för patienter och personal. Man söker för saker som man tror att man ska kunna få hjälp med i apparna, säger Felicia Gabrielsson-Järhult. Hon är projektledare för en studie om vårdappar , ett forskningsprojekt...