Annons

folkhälsa

Under pandemin har många tillbringar hemestern och lediga stunder på populära utflyktsplatser i naturen. Trycket har ökat bland annat på västkustens naturreservat och vandringsleder, enligt Anders Skriver Hansen , forskare i kulturgeografi, som leder en ny studie vid Göteborgs universitet. Alla som har vistats eller brukar vistas i Göteborgsområdet ombeds nu bidra till forskningen som pågår till och med oktober. Vad visar svaren hittills? – Vi har sett att många fler än vanligt är ute, och det är de urbana och semiurbana miljöerna, alltså nära stadsmiljöerna som belastas mest. Områden som...
Cannabis är den vanligaste narkotikaklassade drogen i Sverige och bedöms vara måttligt beroendeframkallande. Av de som använder drogen varje dag utvecklar ungefär en av tre ett beroende och ett avbrott kan orsaka abstinenssymtom som irritabilitet och sömnsvårigheter. Medan abstinens från heroin kan dämpas med metadon, saknas ett liknande läkemedel för cannabis. Hjälpen som erbjuds består istället av samtalsterapi eller lugnande medicin. Nu har forskare från Storbritannien hittat en substans som kan hjälpa cannabisberoende personer att fasa ut sitt missbruk . Substansen kallas cannabidiol, CBD...
Styrketräning kan förlänga livet och minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och cancer. Även minnet förbättras. Ändå har styrketräning hamnat i bakvattnet av konditionsträning. Är det dags för en förändring?
Blir man sjuk av socker? Sedan 2005 har EU:s livsmedelsmyndighet brottats med frågan. Turerna har varit många och trycket hårt från sockerlobbyn. I år görs ett nytt försök att ta fram en enhetlig rekommendation för socker inom EU.
Statistiken över antal mobbade i Sverige har länge varit mycket stabil. Trenden bröts nyligen då en SCB-rapport från 2018 visade att i snitt 19 procent av de tillfrågade ungdomarna i 11, 13, och 15-årsåldern hade blivit mobbade någon gång de senaste månaderna. Det är en ökning från 12 procent 2014. Nu visar en studie från Stressforskningsinstitutet att en ökad förekomst av mobbning kan vara kopplad till ökad tidsbrist hos lärarna. Färre lärare ingriper I studien svarade över 10.000 elever i högstadie- och gymnasieåldern och 2.000 lärare på enkätfrågor. Sammanlagt deltog 129 skolor. I skolor...
Tänk dig att du just ska tvätta händerna. Du känner dig stressad. Alla förutsättningar för att göra en riktigt slarvig handtvättning är på plats. Men när du lyfter blicken ser du en lapp på spegeln: "Tvätta händerna i minst 30 sekunder för att undvika spridning av covid-19. Ett bra knep är att sjunga Blinka lilla stjärna". Ovanstående är ett exempel på nudging, puffning. Även om man redan vet att man borde tvätta händerna noggrant kan en puff behövas för att faktiskt göra rätt i stunden. Puffar kan vara mycket effektiva. Begreppet myntades av beteendeekonomen Richard Thaler som fick den...