Annons

kognition

Brukar du förlita dig på mobilen för att påminnas om möten, knappa in att göra-listor och kanske fota av saker bara för att komma ihåg dem? Då ägnar du dig åt kognitiv avlastning, eller cognitive offloading som forskarna Evan F. Risko och Sam J. Gilbert kallar det i tidskriften Trends in cognitive science . Å ena sidan menar de att den här avlastningen frigör hjärnaktivitet som kan ägnas åt annat, å andra sidan så ser de risken för att hjärnans minnesfunktioner för­slappas då de inte tvingas hålla igång som förr.
När vi påminns om något, positivt eller negativt, sparas minnet på nytt. Men om processen störs kan minnet förändras i grunden. Ett minne av någon form av rädsla skulle därmed kunna försvagas eller helt raderas. Det var utgångspunkten för det försök vid Uppsala universitet som nu publiceras i tidskriften Current biology . Forskarna exponerade personer med kraftig spindelfobi för bilder på spindlar. Samtidigt mätte de hjärnaktiviteten i amygdala, som är starkt kopplad till rädsla. En grupp fick se fyra bilder av spindlar i snabb följd och efter tio minuter exponerades de sedan för många fler...
Kråkfåglar är lika bra som människoapor på ett kognitivt test där det gäller att ta mat ur en genomskinlig cylinder. Det visar en studie som letts av forskare vid Lunds universitet och publicerats i Royal society open science . Studien har gjorts som en uppföljning på ett test av 36 olika djurarter , varav sju fågelarter, vid Duke university, USA. I den amerikanska studien klarade schimpanser, orangutanger och kapucinapor uppgiften bäst. Det ledde till slutsatsen att det är hjärnans volym mätt i kubikcentimeter som avgör hur bra en art klarar det kognitiva testet. Men ingen av de sju...
Studien omfattar drygt 800 barn, varav hälften är födda i vecka 26 eller tidigare och andra hälften efter fullgångna graviditeter. Vid 2,5 års ålder fick barnen genomföra ett antal psykologiska tester. De som var för tidigt födda presterade sämre inom kognition, tal, språkförståelse samt grov- och finmotorik. Dessutom var de mer ängsliga och socialt återhållsamma. Familjens hantering av situationen är en central faktor, då den första anknytningen är avgörande för hur barnet utvecklas, menar Johanna Månsson, legitimerad psykolog och en av forskarna bakom studien. Det finns redan ett visst...
Vad har ni kommit fram till? – Att bilister försöker förutse cyklisternas rörelser. Vi människor läser hela tiden av vår omgivning för att förutse händelser i vår närhet. Det visar sig att bilister omedvetet fokuserar på cyklisternas ben-, arm- och huvudrörelser för att informera sig om cyklisten ska svänga eller inte i en korsning. Hur har ni bedrivit forskningen? – Vi har genomfört experiment med cyklister med olika typer av belysning, klädsel och uppsättning reflexer, i olika typer av ljusförhållanden. Det visade sig att en sådan reflexväst som många har i dag ger begränsad information om...
Forskare vid University of California har kartlagt 2 700 amerikanska studenters sömnvanor och konstaterat att nattugglorna i slutet av skoltiden hade lägre betyg och var mer känslomässigt sårbara än klasskamraterna som gått och lagt sig tidigare. Studien är genomförd på Berkeley’s Golden Bear Sleep and Mood Research Clinic, där man också jobbar med att rätta till dygnsrytmen hos ungdomar med sömnproblem. Då begränsar man bland annat användandet av tekniska apparater före läggdags. Starkt ljus från laptops, smarta telefoner och annan elektronisk utrustning har visat sig hämma produktionen av...