Annons

kommunikation

De flesta hundägare kan intyga att deras hund skäms när den har gjort något den inte får. Öronen faller ner och hunden tittar på sin husse eller matte med sänkt huvud och skuldtyngd blick.
Akupunktur har använts i tusentals år och är en viktig del inom traditionell kinesisk medicin. Enligt den traditionen beror ohälsa på att kroppens energiflöden är i obalans.
Fackvetenskapliga artiklar följer stränga regler för hur de är disponerade. Så här kan det se ut: Rubriken har karaktär av syltburksetikett och syftar till att entydigt meddela innehållet.
För första gången har en robot genomfört egen forskning, från att ställa upp hypoteser till att genomföra och utvärdera experiment. Det är ett automatiskt laboratorium, kallat Adam, som har hittat vilka gener som ligger bakom tolv av de enzymer som finns i jästsvamp. – Under många år har de som letat efter generna misslyckats, säger Ross King vid Aberystwyth University, Storbritannien, som ledde robotutvecklingen. Det som gjort enzymerna svåra att spåra är dels att vissa kodas av flera gener, dels att vissa enzymer ingår i flera kemiska processer i svampen. – Det gör att förändringar i...
Forskare vid Georgia Institute of Technology i USA, har tillverkat en nanogenerator som drivs av vibrationer.
Designtävlingen Nya bildsymboler för många fler utlystes av Hjälpmedelsinstitutet och Föreningen Svensk Form, med stöd av Allmänna arvsfonden.