Annons

kommunikation

För första gången har en robot genomfört egen forskning, från att ställa upp hypoteser till att genomföra och utvärdera experiment. Det är ett automatiskt laboratorium, kallat Adam, som har hittat vilka gener som ligger bakom tolv av de enzymer som finns i jästsvamp. – Under många år har de som letat efter generna misslyckats, säger Ross King vid Aberystwyth University, Storbritannien, som ledde robotutvecklingen. Det som gjort enzymerna svåra att spåra är dels att vissa kodas av flera gener, dels att vissa enzymer ingår i flera kemiska processer i svampen. – Det gör att förändringar i...
Forskare vid Georgia Institute of Technology i USA, har tillverkat en nanogenerator som drivs av vibrationer.
Designtävlingen Nya bildsymboler för många fler utlystes av Hjälpmedelsinstitutet och Föreningen Svensk Form, med stöd av Allmänna arvsfonden.
Turismen växte fram samtidigt med industrialiseringen. Den moderna resehandboken skapades under 1800-talet, då kommunikationerna förbättrades och turismen tog fart.
Författaren Ola Wikander berättar allt du vill veta om elva utvalda, viktiga och ganska konstiga språk.