Delfiner visar vägen till bättre ultraljud

Ny kunskap om hur delfiner skapar sina ljud kan leda till effektivare ekolod och skarpare ultraljudsbilder.

Publicerad

Delfiner är mästare på att använda ultraljud för att orientera sig under vattnet, hitta mat och kommunicera med varandra. Exakt hur de gör vet ingen, men nya forskningsresultat tar oss ett steg närmare gåtan.

Det ultraljud som delfiner skickar ut för att ekolokalisera består inte av en signal, utan av två sammanvävda ultraljuds-strålar. Detta upptäckte Josefin Starkhammar, forskare i biomedicinsk teknik vid Lunds tekniska högskola, för några år sedan. Nu har hon gått vidare och räknat ut att de två signalerna inte skickas ut exakt samtidigt, även om de kommer väldigt tätt. De täta ekona ger förmodligen många fördelar – exempelvis skulle de överlappande strålarna kunna hjälpa delfinerna att snabbt avgöra om ett byte närmar sig eller är på väg bort. Ytterligare en ny upptäckt är att ljudets frekvens är högre närmast delfinen, vilket ger ett mer detaljerat eko inom detta område.

 − Höga och låga frekvenser är bra på olika saker. Lågfrekventa ljud sprider sig längre under vattnet, medan de högfrekventa säger mer om föremålets form, säger Josefin Starkhammar.

 Vi har mycket att lära av delfintekniken, menar hon. Ljud med varierande frekvenser kanske kan ge oss effektivare ekolod. De nya upptäckterna skulle också kunna användas för att ge skarpare ultraljudsbilder längre in i kroppen, där vi inte kan mäta i dag.

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor