Annons

Kungliga tekniska högskolan

En ryttare som kastas av sin häst har oftast fart framåt, och träffar därför sällan marken rakt ovanifrån. Femton års forskning har nu resulterat i en ridhjälm särskilt anpassad för sneda islag.
Något av det allra hetaste inom materialforskning just nu är grafen (som uttalas med betoning på sista stavelsen).
Uppståndelsen blev stor när Svenska Dagbladet den 25 mars 1975 gick ut med nyheten om en helt revolutionerande svensk uppfinning som påstods kunna lösa alla våra energiproblem.
Slutsatsen är att förbränning i speciella ugnar med olika former av rökgasrening och återvinning av metaller är betydligt bättre än att spränga ammunitionen på ett skjutfält.
Vad får man om man sätter en radiostyrd bil, en mp3-spelare och lite annan elektronik i händerna på sju studenter vid Kungliga Tekniska högskolan, Kista?