Annons

litteraturvetenskap

1 | Varför har du skrivit denna bok? – Jag har sedan lång tid varit intresserad av hur döden och de döda utnyttjas i politiska och historiska sammanhang. Jag har bland annat skrivit boken Döden i Beirut och min förra bok heter Vittnet . På klassisk grekiska är ordet för martyr detsamma som vittne. Och när jag var i Libanon för några år sedan noterade jag hur utbredd martyrkulten var där – även inom de kristna grupperna. Då slog det mig att jag borde undersöka martyrtemat även i den västerländska traditionen. På senare tid har man i medier framför allt fokuserat på martyrerna inom islam,...
Varför forska om detta? – Därför att det finns inget skrivet om dessa kvinnor tidigare. Så jag har undersökt ett dussintal kvinnliga nazisters romaner från framför allt 1930-talet. Ofta vill vi ju bara lyfta fram goda kvinnliga förebilder. Jag ser mig som feminist, men tycker samtidigt att vi inte kan blunda för dessa kvinnor, som gick rakt motsatt väg. Är de nazistiska motiven tydliga? – Ja, exempelvis Annie Åkerhielms Bakom spalterna från 1933 handlar om hur en tidning övergår från en tyskvänlig till en engelskvänlig linje, och de förfärliga konsekvenserna av detta. Sedan förekommer ofta...
De första åren på 1930-talet är en nyckelperiod i den svenska 1900-talslitteraturen. Det är bland annat då som Ivar Lo-Johansson och Eyvind Johnson får sina stora genombrott och Agnes von Krusenstjerna skriver den kontroversiella och sexuellt frispråkiga romansviten Fröknarna von Pahlen . Det är en tid då nya författare utmanar rådande litterära konventioner och skriver om storstadsliv, sexualitet, kroppsarbete och naturdyrkan. I Sverige etableras en rörelse som med ett samlingsnamn kom att kallas för primitivismen. En av periodens mest representativa romaner är Vilhelm Mobergs Mans kvinna...
1 Hur kom du in på Vilhelm Moberg? – När jag läste i USA på 1990-talet studerade jag modern immigrantlitteratur. Då kom jag in på Mobergs utvandrarserie. När jag kom hem till Sverige bestämde jag mig för att göra det till mitt avhandlingsämne. 2 Är fler nyheter om hans författarskap att vänta? – Haha, det får vi se. Jag hoppas ha en biografi klar om några år. 3 Vilken av hans böcker vill du rekommendera till F&F:s läsare? – Bland Mobergs mindre kända böcker skulle jag vilja rekommendera Förrädarland från 1967, en allegori över Vietnamkriget.
Det har tagit Anders Bodegård fem år att översätta Madame Bovary, boken som orsakade stort rabalder när den skulle ges ut 1856. Författaren Gustave Flaubert anklagades för sedlighetsbrott, men friades av domstolen. När Madame Bovary till slut gavs ut i april 1857 blev den omedelbart en bestseller, och än i dag beskrivs boken som ett mästerverk. Även Anders Bodegård hyllas nu för sin översättning. Vad är det som är så speciellt med Flaubert? – Texten är oerhört intensiv, den liknar inget annat jag någonsin har gjort. Flaubert har hållit på med denna sin första bok i 56 månader. Han har ändrat...
”Tänk att få koppla av och vara tant.” Så säger en av de intervjuade kvinnorna i Marianne Liliequists och Karin Lövgrens (t)antologi, och ger uttryck för drömmen om det harmoniska livet som tant.