Tre frågor: Vad gjorde Darwin med litteraturen?

Publicerad
Emelie Jonsson forskar vid Göteborgs universitet.

Emelie Jonsson är forskare vid Institutionen för språk och litteratur vid Göteborgs universitet och har nyligen disputerat på en avhandling om hur evolutionsteorin påverkade skönlitteraturen.

1 | Vad har du sett i din forskning?

– Så länge vi känner till har människan haft religiösa och mytologiska förklaringar av världen. Berättelserna följer vissa breda mönster och porträtterar i regel ett universum styrt av intentioner och rättvisa. När vetenskapen började förklara världen på ett nytt sätt och Darwin inkluderade människan i denna förklaring, ifrågasattes de gamla berättelserna. Då kunde man inte längre föreställa sig att universum hade idéer om rätt och fel, eller styrdes av mänsklig moral.

2 | Så hur påverkade detta författarna?

– Det man ser i litteraturen är att författaren tar till sig evolutionsteorin och gör om den till mytologi. Vissa, som äventyrsförfattaren Arthur Conan Doyle, föreställer sig det naturliga urvalet som ett moraltest. Andra, som författaren Joseph Conrad, försöker hitta värde i ett universum fullt av motstridiga impulser. Conrad menar att människan kan vara både självisk och osjälvisk, men att det finns värde i trofasthet eller strävan mot stora mål, för att det är vackert i människans ögon. Den världsbilden ser man i romanen Mörkrets hjärta.

3 | Vad ska du göra nu?

– Forska vidare om detta i den modernistiska eran. Och analysera författare som till exempel Virginia Woolf och Ernest Hemingway. 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor