Annons

matematik

Forskare i USA lät seende och blinda ligga i en hjärnkamera och via högtalare höra matematiska ekvationer, till exempel 27-12=x. Hos båda grupperna aktiverade ekvationerna områden ovanför tinningloberna som är kända för att gå igång på matematik. Hos de blinda ökade dessutom aktiviteten i en del av hjärnbarken i nacken som i vanliga fall är extremt specialicerad på att hantera synintryck. Båda grupperna lyckades ungefär lika bra med de matematiska uppgifterna. Men deras hjärna angrep alltså utmaningarna på olika sätt. Resultaten visar att den mänskliga hjärnbarken är ytterst formbar tidigt i...
Om vi antar att stolens ben är hörnen i en kvadrat och att ”stå stabilt” är samma sak som att alla fyra benen nuddar golvet, då är svaret ja. Tänk så här, lite förenklat: Kalla benen i medurs riktning för A, B, C och D. På ett ställe på golvet försöker du ställa ner stolen. Anta att då bara tre av benen – A, B och C – nuddar golvet samtidigt. Du kan också vicka på stolen så att A, C, D nuddar golvet. Om du nu roterar stolen medurs runt kvadratens mittpunkt så kommer vid varje tillfälle minst tre av benen att kunna nudda golvet samtidigt. Efter ett kvarts varv så kommer i stället D, A, B att...
1 | Varför har du skrivit denna bok? – Jag har forskat i tjugo år nu – om myrors, fågelflockars och folkmassors beteenden ur ett matematiskt perspektiv. Detta är också tillämpbart på min största hobby: fotboll. Det handlar om hur spelare interagerar, men även om slump och oförutsägbarhet. Fotbollen blev ett bra sätt att försöka förklara matematik för en större publik. 2 | Vad kan fotbollen lära oss om matematiken? – Det mesta som sker är matematiskt. Man spelar i trianglar eller i andra mönster, man passar och skjuter enligt andra mönster – det gäller bara att förstå att det handlar om...
Knappt 21 år gammal försvarade Stefan Buijsman sin avhandling i filosofi i april i år: – Min upptäckt är att det inom filosofin saknas arbeten om hur människor förstår, lär sig och använder matematik. Och om vad matematisk kunskap är för något. Hittills har filosoferna bara ägnat sig åt matematikexperter, inte vanliga människor. Den forskning som finns inom till exempel didaktik är helt bortkopplad från filosofin. Det vill jag råda bot på. En urgammal filosofisk fråga handlar om ifall vi uppfinner matematiken, eller bara upptäcker den. Vad tror du? – Jag vet inte säkert, men jag gillar att...
Många har nog sett filmen The imitation game . Andra kanske har hört uttrycken Turingmaskin eller ett Turingtest. Det första har att göra med britten Alan Turings banbrytande idé att konstruera en universalmaskin som kan ta sig an alla problem med hjälp av matematiska algoritmer – den teoretiska principen bakom dagens datorer. Det andra, Turingtestet, ska avgöra om en dator kan tänka eller inte. Och Turings arbete med att knäcka tyska koder under andra världskriget anses ha varit avgörande för de allierades seger över nazisterna 1945. Det var alltså banbrytande insatser som Alan Turing...
Redan 1611 påstod astronomen Johannes Kepler att bästa sättet att packa vanliga tredimensionella sfärer är att stapla dem i en pyramid, som man faktiskt brukar stapla till exempel äpplen. Även om det kan låta enkelt så dröjde det matematiska beviset ända till 1998. Högre dimensionella sfärer består av punkter som ligger på samma avstånd från centrum. Frågan om hur de ska packas som tätast har många tillämpningar, eftersom den är kopplad till koder för felkorrigering som används bland annat i mobiltelefoner, rymdsonder och för att skicka signaler i ledningar med brus. Speciellt två högre...