Annons

molekyler

Gerhard Ertl fick en svårslagen present på sin 71-årsdag, tio miljoner kronor och äran av ett Nobelpris - helt för sig själv.
- Molekylerna består av en kort kedja av kolatomer, med syre-, svavel- eller väteatomer i ändarna, säger Ganapathiraman Ramanath som lett forskningen vid Rensselaer Polytechnic Institute, USA.
I normala celler är människans arvsmassa, DNA, förpackad i 46 kromosomer. I cancerceller, däremot, kan antalet kromosomer vara annorlunda.
Detta blir utgångspunkten för en fyra miljarder år lång resa, vars slutstation är livets uppkomst. Vilken idé - att skildra livets historia baklänges! Liv är en svårdefinierad företeelse, vars början är omöjlig att tidsfästa. Ett alternativ är att utgå från uppkomsten av ärftlighet. I och med att det hade bildats molekyler som kunde tillverka ibland något felaktiga kopior av sig själva (replikatorer), fanns en förutsättning för naturligt urval mellan olika varianter med olika replikationshastighet och därmed för utvecklingen av flera slags organismer. Hur och var de första replikatorerna...