Annons

paleontologi

Med 380 000 kända arter är skalbaggarna den mest artrika djurgruppen på vår jord. Amerikanska forskare har nu kartlagt skalbaggarnas evolutionära historia under 280 miljoner år. Studierna visar att skalbaggarna har haft en utdöendetakt som är avsevärt lägre än hos många andra djurgrupper från samma tidsperiod. Inom den största underordningen av skalbaggar, allätarbaggarna ( Polyphaga ), så har utdöendetakten på familjenivå varit noll. Det innebär alltså att samtliga uppkomna familjer har överlevt fram till idag. Allätarbaggarna har, som namnet antyder, en bred diet. Det gör dem...
Käken innehåller en hörntand och alla fem kindtänder. Den hittades vid en utgrävning i Ledi-Geraru, ett område i nordöstra Etiopien. – Det här är en av de största upptäckterna inom paleoantropologin under de senaste 10-15 åren, säger Lars Werdelin, professor i paleozoologi vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Fossilet är mellan 2,75 och 2,8 miljoner år gammalt, enligt en rapport i veckans nummer av tidskriften Science . Därmed är käken ungefär 400 000 år äldre än tidigare kända fossil från släktet Homo , som även vi moderna människor tillhör. Forskarna bakom upptäckten placerar...
Vid meteoritnedslaget för 66 miljoner år sedan (enligt de senaste beräkningarna) dog omkring 75 procent av alla arter på jorden ut. Utdöendet var lika omfattande över hela jordklotet. Alla grupper av organismer påverkades, men somliga mer än andra. Utdöendemönstret är komplicerat. De mest kända offren för utdöendet var naturligtvis marklevande dinosaurier, medan flygande dinosaurier (det vill säga fåglar) överlevde. Små djur klarade sig bättre än stora. Näringskedjor beroende av gröna (fotosyntetiserande) växter var hårt drabbade, medan näringskedjor i bland annat flodsystem klarade sig...
Ett nytt bärnstensfynd innehåller ett småax från gräs som är ungefär 100 miljoner år gammalt. Det är det äldsta fossilet efter gräs som har hittats. Det fossilerade axet är täckt av en mögelsvamp som är väldigt lik mjöldrygan, Claviceps purpurea , som angriper kommersiellt viktiga grässorter i dag – exempelvis råg. Mjöldrygan är giftig för både boskap och människor och kan orsaka hallucinationer, eftersom den innehåller ett ämne som liknar drogen LSD. Det nya bärnstensfyndet visar att mögelangrepp som mjöldryga även drabbade de allra första gräsarterna. På den tiden betades växterna av...
Den nya arten, som har döpts till Dreadnoughtus schrani , hittades av ett internationellt forskarteam vid en utgrävning i Argentina. Det rör sig om en sauropod, det vill säga en gigantisk växtätare med lång hals. D. schrani är den mest välbevarade sauropoden som har upptäckts: 116 av 256 skelettben hittades. Tidigare har Futalognkosaurus dukei betraktats som den mest välbevarade arten, trots att endast 39 skelettben har hittats. Rekonstruktion av Dreadnoughtus schranis skelett och siluett. De vitmarkerade benen har hittats vid utgrävningarna. Bild: Lacovara et al Eftersom skelettet efter D...
Flygödlorna dog ut vid slutet av Krita för ungefär 65 miljoner år sedan. Det är ont om fossil efter den här djurgruppen. Men på en utgrävningsplats i Nordvästra Kina har man funnit 40 välbevarade exemplar av en ny art som döpts till Hamipterus tianshanensis . Man har även hittat ägg. Analyser av sedimentlagren vid fyndplatsen indikerar att de 40 flygödlorna dog i en storm för 120 miljoner år sedan. Forskarna – som rapporterar om fynden i Current biology – tror att de har hittat resterna efter en häckningskoloni, eftersom ett stort antal djur befann sig på en liten yta tillsammans med ägg. Det...