Annons

paleontologi

Jämfört med sina föregångare hade Homo erectus större hjärna, större kropp och rörde sig över större ytor – egenskaper som kräver mycket energi i form av mat. Samtidigt hade hon mindre tänder, svagare tuggmuskler och nättare matsmältningsorgan. Hur går det ihop? – Enkla metoder för att bereda maten kan ha haft enorm betydelse, säger Daniel Lieberman, biologiprofessor vid Harvard university i USA. Fossila fynd tyder på att våra släktingar började äta kött för drygt 2,5 miljoner år sedan. Kokkonsten verkar ha slagit igenom långt senare. Därför är det troligt att våra förfäder använde enkla...
År 2010 rapporterade den svenske genetikern Svante Pääbo att moderna människor måste ha haft sex med neandertalare för mer än 50 000 år sedan. Mellan 1,5 och 4 procent av arvsmassan hos folk med europeisk eller asiatisk härkomst kommer från våra utdöda släktingar. Detta arv från neandertalarna påverkar bland annat risken att drabbas av aktinisk keratos, som leder till hudfläckar efter flitigt solande. Dessutom finns kopplingar till psykiatriska, neurologiska och immunologiska sjukdomar. Det rapporterar forskare i USA och Sydafrika i tidskriften Science . De använde en genetisk databas med...
Trubbigt våld mot skallen. Jack efter vassa föremål på huvud och nacke. En pilspets i bröstkorgen. Många tecken på våldsam kamp vittnar om att en massaker ägde rum i nuvarande Nataruk i västra Kenya för cirka 10 000 år sedan. En grupp internationella forskare har hittat kvarlevor från minst 27 människor vid utgrävningar på platsen. Ett dussin skelett var relativt väl bevarade. Tio av dem hade tydliga märken efter våld. Fyra – inklusive en höggravid kvinna – hade sina armar i en position som tyder på att de var bundna när de dog. Det fanns ett knivblad av den glasliknande bergarten obsidian i...
En 200 miljoner år gammal dinosaurie hittades i Wales 2014. Nu har dinosaurien fått sitt namn: Dracoraptor hanigani. Dinosauriefyndet är Storbritanniens äldsta från Jura-perioden och även ett utav världen äldsta från den tiden. Under Jura hade Wales ett varmare och fuktigare klimat. När Dracoraptor hanigani levde åt den troligtvis kött och hade en lång svans för att balansera sin 2 meter långa och 70 centimeter höga kropp. Fyndet publicerades i PLOS One.
Den sista gemensamma förfadern till alla människoartade apor, det vill säga människoapor och gibbonapor, levde för 15–20 miljoner år sedan. Forskare och paleontologer har tidigare trott att de var stora till växten, baserat på fynd gjorda i Afrika av släktet proconsul , som länge ansetts vara så nära en gemensam förfader man kan komma. Men nu ändras bilden, efter en upptäckt av benfragment och ett kranium utanför Barcelona i Spanien. De nya fynden tyder på att den sista gemensamma förfadern var mindre lik en människoapa och mer gibbonlik. Dock är den nyupptäckta arten inte den gemensamma...
Med 380 000 kända arter är skalbaggarna den mest artrika djurgruppen på vår jord. Amerikanska forskare har nu kartlagt skalbaggarnas evolutionära historia under 280 miljoner år. Studierna visar att skalbaggarna har haft en utdöendetakt som är avsevärt lägre än hos många andra djurgrupper från samma tidsperiod. Inom den största underordningen av skalbaggar, allätarbaggarna ( Polyphaga ), så har utdöendetakten på familjenivå varit noll. Det innebär alltså att samtliga uppkomna familjer har överlevt fram till idag. Allätarbaggarna har, som namnet antyder, en bred diet. Det gör dem...