Annons

paleontologi

Ett fossil som innehåller tre tätt hopkurade dinosaurier har hittats i Mongoliet. Det beräknas vara ungefär 70 miljoner år gammalt. De tre dinosaurierna tillhör en hittills okänd art av släktet Oviraptor , små fågelliknande dinosaurier med långa halsar och tandlösa näbbar. En rekonstruktion av den nyfunna arten, baserad på de fossilerade skeletten. Bild: Gregory F. Funston Dinosaurierna i fossilet hade magen mot marken och halsen krökt bakåt när de dog. Det är en position som påminner om hur dagens emuer kan sova – en stor och icke-flygkunnig fågel som lever i Australien. Forskarna som...
När kapucinapor krossar stenar uppstår små vassa flisor – som är misstänkt lika de stenbitar som anses bevisa att våra tidiga förfäder kunde tillverka verktyg. Att använda stenar som verktyg är ganska vanligt hos apor. Men kapucinapan Sapajus libidinosus i Brasilien är den enda kända arten som avsiktligt krossar stenar. Varför är det ingen som vet, men en teori är att stenarna innehåller viktiga mineraler som aporna kan slicka i sig. Forskare från Brasilien och Storbritannien har studerat kapucinapornas stenkrossande och kunnat konstatera att det bildas små vassa stenflisor under processen...
Hundratals avbrutna bitar av droppstensformationer bildar två ringar i en kammare som ligger drygt 300 meter in i grottan Bruniquel i sydvästra Frankrike. Konstruktionen är 175 000 år gammal. I grottan finns märken av eld och brända benrester. Ringarna är ett första belägg för att neandertalare – de enda människor som levde i Europa på den tiden – funnit sig till rätta djupt in i en grotta där inget dagsljus tränger in, enligt den internationella forskargrupp som analyserat fynden. Grottan upptäcktes för närmare ett kvartssekel sedan. Först på senare år har forskare kartlagt den i detalj. De...
Jämfört med sina föregångare hade Homo erectus större hjärna, större kropp och rörde sig över större ytor – egenskaper som kräver mycket energi i form av mat. Samtidigt hade hon mindre tänder, svagare tuggmuskler och nättare matsmältningsorgan. Hur går det ihop? – Enkla metoder för att bereda maten kan ha haft enorm betydelse, säger Daniel Lieberman, biologiprofessor vid Harvard university i USA. Fossila fynd tyder på att våra släktingar började äta kött för drygt 2,5 miljoner år sedan. Kokkonsten verkar ha slagit igenom långt senare. Därför är det troligt att våra förfäder använde enkla...
År 2010 rapporterade den svenske genetikern Svante Pääbo att moderna människor måste ha haft sex med neandertalare för mer än 50 000 år sedan. Mellan 1,5 och 4 procent av arvsmassan hos folk med europeisk eller asiatisk härkomst kommer från våra utdöda släktingar. Detta arv från neandertalarna påverkar bland annat risken att drabbas av aktinisk keratos, som leder till hudfläckar efter flitigt solande. Dessutom finns kopplingar till psykiatriska, neurologiska och immunologiska sjukdomar. Det rapporterar forskare i USA och Sydafrika i tidskriften Science . De använde en genetisk databas med...
Trubbigt våld mot skallen. Jack efter vassa föremål på huvud och nacke. En pilspets i bröstkorgen. Många tecken på våldsam kamp vittnar om att en massaker ägde rum i nuvarande Nataruk i västra Kenya för cirka 10 000 år sedan. En grupp internationella forskare har hittat kvarlevor från minst 27 människor vid utgrävningar på platsen. Ett dussin skelett var relativt väl bevarade. Tio av dem hade tydliga märken efter våld. Fyra – inklusive en höggravid kvinna – hade sina armar i en position som tyder på att de var bundna när de dog. Det fanns ett knivblad av den glasliknande bergarten obsidian i...