Hade dinosaurierna blivit smarta?

Om inte stenbumlingen slagit ner i Yucatán för 66 miljoner år sedan hade evolutionen förstås fortsatt att experimentera med dinosaurierna. Tänk om det i stället för människan blivit en dinosaurie som utvecklat fingerfärdighet, större hjärnor, språk, samhälle och teknologi? Hur mycket intelligens och sociala strukturer tror man att de längst utvecklade dinosaurierna hade? /Gunnar Hedenvind

Publicerad

Troodon tros ha varit en av de smartaste dinosaurierna. Modellerna på bilden finns på Museum of life and science i Durham, USA.
Bild: Jason Adams

Svar av Vivi Vajda, professor i paleobiologi, Naturhistoriska riksmuseet
Tack för en intressant fråga som jag själv funderat en del över. När asteroiden slog ned på jorden för 66 miljoner år sedan och avslutade tidsperioden krita, dominerades jordens fauna av dinosaurier. De mest avancerade däggdjuren var små insektsätare, sannolikt nattaktiva för att hålla sig undan dinosaurierna. Vad hade hänt om asteroiden inte slagit ned och de stora växtätande dinosaurierna och rovdinosaurierna levt vidare? Det får vi förstås aldrig veta, men principiellt är det svårt att se några hinder för att dinosaurierna skulle ha kunnat utvecklas till varelser som kunnat mäta sig med oss primater i intelligens.

De hade med all säkerhet kunnat nå samma nivå av fingerfärdighet som vi och lika säkert kunnat utveckla större hjärnor om behovet funnits. Förutsättningarna för detta var goda innan asteroidnedslaget, med gott om föda och gynnsamt klimat samt en växelverkan mellan jägare och byte som drev på evolutionen. En praktisk invändning är att om asteroiden missat jorden så kunde dinosauriernas dominans ändå ha brutits av en senare händelse. När Drakes sund mellan Sydamerika och Antarktis öppnades för ungefär 40 miljoner år sedan skedde en omfattande nedkylning av klimatet. Kanske hade det i stället blivit då som däggdjuren tog över.

Fråga en forskare

Har du en fråga till en forskare? Mejla fraga@fof.se

Så till den andra delen av frågan: Vad vet vi om hur intelligenta de verkliga dinosaurierna var? Min uppfattning är att många dinosaurier nog var lika intelligenta som många däggdjur är i dag. Vi vet bland annat att vissa dinosaurier tog hand om sina ungar. Den cirka två meter höga rovdinosaurien Troodon tros ha varit en av de smartaste dinosaurierna. Den hade en ovanligt stor hjärna i förhållande till sin kroppsstorlek, vilket säkert underlättade jakten på små, aktiva byten. Troodons kropp och hjärnstorlek motsvarar ungefär dagens strutsar och antagligen var den ungefär lika intelligent.

Tilläggas kan att det finns mycket intelligenta grupper bland dagens reptiler. En sådan art är världens största nu levande ödla, komodo­varanen, som bland annat anses kunna räkna.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 nummer om året och dagliga nyheter på webben med vetenskapligt grundad kunskap.

Beställ idag
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor