Annons

pedagogik

– Ja, man backade om antiken, men det är bara toppen av ett isberg. Det säger Hans Albin Larsson , professor emeritus i historiedidaktik vid Jönköpings universitet. Han har varit ordförande i Historielärarnas förening i tolv år och har även varit överdirektör på Skolinspektionen. Han har systematiskt gått igenom Skolverkets aktuella förslag till förändringar av grundskolans kursplaner. I ämne efter ämne har man gjort formuleringarna vagare och oklarare. Till exempel: i nuvarande kursplan för historia efterfrågas ”exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan...
Under en termin var Magnus Linton husförfattare vid institutionen för idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet. Hans uppdrag var att hjälpa forskare att skriva friare. Nu har han samlat sina råd och analyser i boken Text & stil. Om konsten att berätta med vetenskap (Natur & Kultur) 1 | Vem riktar sig boken till? – Akademiker som vill ta sig utanför universitetsvärlden och skriva bredare på exempelvis tidningarnas kultursidor, i samhällsmagasin eller ge ut böcker som är lätta att ta till sig. Men även forskare som vill fortsätta inom akademins strikta ramar bör kunna få ut...
I en ny doktorsavhandling visar Malin Nilsen vid Göteborgs universitet att det är problematiskt att utgå från att de så kallade pedagogiska apparna uppfyller det de lovar. – Barnen lär sig i första hand att spela med apparna, de tar inte till sig av det pedagogiska innehållet i någon större utsträckning. För att det ska ske krävs att läraren är mycket aktiv tillsammans med barnet, säger Malin Nilsen. I sin forskning har Malin Nilsen följt barn som får spela memory-liknande spel både analogt och digitalt. De analoga aktiviteterna är tävlingsinriktade och kretsar kring barnens samtal om och...
Den svenska skolan har allvarliga problem, inte bara i form av dåliga resultat. Vi har även stora problem med skolk, sena ankomster och stök i klassrummet. Dessutom växer kunskapsklyftorna snabbt mellan olika grupper. Allt detta framgår av denna angelägna bok, skriven av nationalekonomen Magnus Henrekson, språkforskaren Inger Enkvist, hjärnforskaren Martin Ingvar och idéhistorikern Ingrid Wållgren. Utmärkt tvärvetenskap med andra ord. Problemen i skolan beror inte på för lite resurser eller personalbrist. Sverige satsar betydligt mer än OECD-snittet på skolan, samtidigt som klasstorleken är...
Tidigare studier har kunnat visa ett samband mellan goda studieresultat och träning – men utan att kunna slå fast vad som leder till vad. För att undersöka sambandet delade forskare ut fria gymkort till cirka 400 slumpmässigt valda universitetsstudenter i Norge. En lika stor kontrollgrupp med likvärdiga studieresultat fick inget gymkort. Experimentet visade att 70 procent av dem som fick gymkort sedan tränade betydligt mer än kontrollgruppen – i genomsnitt en gång i veckan under den termin försöket varade. Gruppen med gymkort fick även bättre studieresultat. En termins studier i Norge...
Barn som går på så kallade genusneutrala förskolor är mer intresserad av att leka med andra barn som de inte känner sedan tidigare av motsatt kön. De uttrycker också mindre könsstereotypa åsikter. Däremot lägger de märke till andra människors kön i lika hög grad som barn på ”vanliga” förskolor. De väljer också att leka med barn de redan känner av samma kön i samma utsträckning oavsett pedagogik. Det visar forskare vid Uppsala universitet, Oxford Brookes University, Storbritannien, och University of Wisconsin-Madison, USA, som har jämfört 30 stycken 3–6-åringar på en genusneutral förskola med...