Annons

pedagogik

Företagare bör vara generalister. Så kan man sammanfatta en studie över svenska mönstringsdata. De som hade en jämn fördelning i de tester som unga svenska män gör i 18-årsåldern inför militärtjänsten har högre sannolikhet för att senare i livet bli företagare, än de som uppvisade mer specialiserad kompetens i testerna. Det som undersöks vid mönstringen är bland annat logisk förmåga, verbal förmåga, spatial förmåga, psykisk funktionsförmåga och teknisk förmåga. Analysen visade också att de män som hade en jämn fördelning av sina mönstringsresultat också hade företag med bättre resultat, högre...
”Salman Khans inflytande på utbildning är omöjligt att överskatta.” Så skrev Bill Gates när skaparen av Khan Academy hyllades som en av världens 100 mest inflytelserika människor av TIME Magazine 2012. På Khan Academy finns över 6 000 välgjorda videoföreläsningar i alla tänkbara ämnen. Mycket att hämta för nyfikna i alla åldrar, men mest spännande som en smygtitt på framtidens utbildning. Material behandlas ifrån förstaklassnivå till gymnasium och lite till, och elever kan få direkt feedback på sina uppgifter och lyssna på föreläsningar i sin egen takt, samtidigt som läraren kan ha perfekt...
Under 2000-talet har resultaten i den svenska skolan försämrats . Det har visats av flera PISA-rapporter, som utgår från resultaten hos niondeklassare. Nu visar det sig att dessa försämringar även har satt spår i läs- och matematikkunskaperna hos unga vuxna. Det framgår av rapporten Lära för livet (SNS) där resultat från PIAAC redovisas ( Programme for the international assessment of adult competencies ). PIAAC baseras bland annat på läs- och räkneförmågor hos ett urval 16–65-åringar i 24 olika länder. Sveriges vuxna befolkning är över lag jämförelsevis bra på att läsa och räkna – men inte i...
I och med friskolereformen 1992 har elever fått större möjlighet att välja skola. Tidigare forskning har visat att friskolereformen inte hade någon större påverkan på skolresultat för den genomsnittlige eleven. Nu har forskarna undersökt olika grupper för att se vilka elever som kan ha påverkats, genom att jämföra elever från både före och efter friskolereformen i områden med många skolor och i områden där man i praktiken inte kan välja skola. När resultaten analyserades visade det sig att forskarna inte kunde se några tecken på att elever från hushåll med låga inkomster eller med...
1 | Vad krävs för att ge en god utbildning? – Det behövs framför allt välutbildade lärare som kan ägna sig åt sin huvuduppgift – att utbilda. Men det behövs även elever som inser att det krävs ansträngning för att nå resultat. Och det krävs även föräldrar som stödjer inte bara sitt eget barn, utan skolan som helhet. Allt detta hittar vi till exempel i Finland, ett land som många i debatten återkommer till. 2 | Varför är den finska skolan så bra? – Den är lik den svenska skolan fram till 1970. Att den sedan blev så bra har till och med förvånat finländarna själva. Och de har förklarat det med...
Svar: Jean Piaget (1896–1980) och Lev Vygotskij (1896–1934) är de två forskare under 1900-talet som har haft störst betydelse inom området barns utveckling av tänkande och språk. De ägnade sig båda först åt andra saker. Vygotskijs områden var litteratur, konst och konstpsykologi. Piaget ägnade sig åt naturvetenskap, särskilt biologi, med fokus på frågor om kunskapens natur. De inriktade sig sedermera på barns utveckling av tänkande och språk. Vygotskij hade tillgång till Piagets tidigare skrifter och kritiserade dessa i sina arbeten. Piaget fick inte tillfälle att ta del av kritiken förrän 25...