Annons

populärvetenskap

Det är prissumman i kronor för det nyinstiftade litteraturpriset π. Det är Kungl.
I den nya boken försöker Gladwell ta kol på myten om the self made man, individen som lyckas på grund av sina unika personliga egenskaper.
F&F har fått ett flertal förfrågningar om var man kan läsa mer om det forskningsresultat som omnämns i förra numrets ledare, alltså att populärvetenskap bidrar till inomvetenskaplig informationsspr
Inomvetenskapliga artiklar som får massmedial uppmärksamhet citeras mer under kommande år av andra forskare än liknande artiklar som prioriterats bort av vetenskapsjournalister. Att det verkligen förhåller sig så är inte lätt att visa, men för ett antal år sedan inträffade ett naturligt experiment. Under en tremånaders tidningsstrejk fortsatte vetenskapsredaktionen på New York Times att göra sitt arbete utan att dessa texter någonsin trycktes. Några forskare utnyttjade situationen för att undersöka om ett omnämnande i New York Times ökar en vetenskaplig artikels inomvetenskapliga...
"Deras yta är ej större än en socken." Så skriver Nils Nordenmark i sin svenska översättning av den franske astronomen Camille Flammarions Astronomie Populaire från 1880.
Måndagen den 9 mars 1964 samlades tio personer på forskningsrådens kansli i Wenner-Gren Center i Stockholm.