Annons

Ryssland

Frågan om vem som äger Arktis aktualiserades nyligen när ett par ryska miniubåtar dök ner rakt under Nordpolen.
Det tjuter i metalldetektorerna när slagfältsteamet sveper över en slänt i Skogsö naturreservat strax sydväst om Stockholm.
En sovjetisk hemlighet har avslöjats av Johnny Skorve, forskare vid Norsk Utenrikspolitisk Institutt i Oslo, genom studier av bilder från spionsatelliter
Mer än femton år har gått sedan Sovjetunionen, ett av världens och historiens mäktigaste imperier, gick under.
Under Sovjettiden förföljdes den ryska ortodoxa kyrkan med samma grymhet som den tidiga kristendomen i romarriket.
En efter en föll folkrepublikerna i Östeuropa och ersattes av parlamentariska demokratier. När Sovjetunionen upplöstes i ett femtontal stater utspelades världshistoria i realtid framför våra ögon.