Fler självmord när Ryssland moderniseras

En ny studie från Uppsala universitet visar att självmordsfrekvensen påverkas av samhällets förändring.

Publicerad

Ryssland har ett av världens högsta självmordstal. Och åren efter Sovjetunionens fall ökade självmorden. Sociologen Tanya Jukkala vid Uppsala universitet jämför i sin avhandling med de snabba samhällsförändringarna i Västvärlden under 1800-talet och början av 1900-talet, då självmordstalen också ökade. Hon menar att nya typer av sociala förväntningar sätter en press på individer, vilket kan sluta med självmord som sista utväg.

Just i Ryssland kan även alkoholkonsumtionen sättas i samband med självmordsfrekvensen. Sådana konstanta samband över lång tid (ända sedan slutet av 1800-talet) är ovanliga och visar att alkoholkulturen verkar ha en särskild betydelse i Ryssland. 

 

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor