Militära hoten bedöms öka

Svenska folket oroar sig mer för Ryssland i dag än i början av 00-talet.
Publicerad

Hälften av Sveriges befolkning anser att de militära hoten i vår närhet tilltar. Det är en kraftig ökning från år 2002 då endast en tiondel hade denna uppfattning (bilden). Ålder och kön spelar liten roll för hur man ser på landets säkerhetssituation, medan politiska sympatier betyder mycket. I 2008 års studie anser bara 34 procent av Vänsterpartiets sympatisörer att hotsituationen kommer att förvärras, jämfört med hela 71 procent av Kristdemokraternas.

Resultaten kan i hög grad förklaras av de tillfrågades syn på Ryssland. År 2006 sågs Ryssland som ett allvarligt säkerhetsproblem av 7 procent, år 2007 av 16 procent och år 2008 av 29 procent. Eftersom ytterligare 40 procent år 2008 anser att Ryssland utgör ett visst problem, har alltså nära 70 procent av svenska folket en mer eller mindre oroad syn på den stora grannen i öster.

Resultaten bygger på postenkäter besvarade av cirka tusen slumpmässigt valda personer varje år. Datainsamlingen är gjord av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Styrelsen för psykologiskt försvar, som lades ner vid årsskiftet.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor