Annons

samhälle

Susanne Strand är docent i kriminologi vid Örebro universitet och forskningsledare vid Centrum för Våldsstudier. Har partnervåldet ökat under pandemin? – Det är svårt att säga, men troligtvis ja. Under år 2020 ökade antalet samtal till Kvinnofridslinjen , men enligt BRÅ:s siffror syntes ingen stor ökning av anmälda våldsbrott mot kvinnor jämfört med året innan. Statistiken kring partnervåld är dock svårtolkad, då vi inte vet om våldet ökar eller om fler anmäler. Däremot vet vi att pandemin har förstärkt riskfaktorer med koppling till partnervåld. Vilka är riskfaktorerna? – Bland annat...
Att berätta om komplexa skeenden från forskarvärlden på ett intresseväckande sätt är svårt. Inte bara för vetenskapsjournalister, utan även för forskare som själva vill nå ut med sina rön i olika sammanhang. Nu ska forskare kunna få tips av författaren Magnus Linton , som själv har skrivit flera fackböcker och är redaktör vid Institutet för Framtidsstudier , IFFS, för allt från vetenskapliga artiklar till essäer och antologier. Magnus Linton. Bild: Cato Lein – Många forskare är nöjda med att lämna "paketeringen" till kommunikatörer, och det är absolut ingenting fel med det. Vårt projekt...
Tidigare forskning har antingen fokuserat på ungdomars mobilitet eller på deras inträde på arbetsmarknaden. Hanna Uddbäck kombinerar dessa två perspektiv. I sin avhandling i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, undersöker hon varför unga vuxna väljer att stanna kvar i en mindre stad, kopplat till situationen på arbetsmarknaden och övriga livsvillkor. Studien visar att unga ser flera fördelar med att stanna kvar. – Det kan handla om sociala relationer, vänner och familj, men också tillgång till bostäder som många upplever inte skulle vara möjliga i en storstad, säger Hanna Uddbäck. Hanna...
Oron för organiserad brottslighet har ökat under de senaste åren och får nu en toppnotering i den nya SOM-undersökningen från Göteborgs universitet, som genomfördes från den 7 september till den 21 december år 2020. Hela 60 procent av det svenska folket tycker att gängbrottsligheten är mycket oroande, och den hamnar därmed högst upp i rangordningen – följt av ökad narkotikaanvändning, miljöförstöring och klimatförändringar. Det råder dock stor skillnad kring vem som oroar sig för vad. De som röstar på konservativa partier ser brottslighet som ett mycket viktigt samhällsproblem, till skillnad...
Inom ramen för en ny studie hoppas svenska forskare ”knäcka koden” bakom framgångsrika idrottskarriärer. Planen är att djupintervjua minst 16 svenska idrottare som tävlar på världsnivå, säger Astrid Schubring som är docent i idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet och leder projektet. – En enkätstudie med många svar hade gett oss en generell överblick. Men med en kvalitativ studie kommer vi att kunna gå på djupet med individuella idrottare och deras upplevelser under karriären. Studerar flera typer av sporter Urvalet ska täcka in både individuella sporter och lagsporter, samt sommar- och...
Konferenshotell, golfbanor och aktivitetsparker. Gods och herrgårdar är för det mesta inte längre avskilda idyller för herrskap och tjänstefolk, utan platser där företag, organisationer och barnfamiljer samlas för aktiviteter ”i anrik miljö”, som det brukar heta i reklamen. Den gamla avskildheten gällde inte bara enskilda hushåll, utan ett helt stånd som slog vakt om sin politiska och ekonomiska makt och var noga med att distansera sig från den breda massan. Politiskt höll man sig nära kungamakten. Adeln fråntogs sina privilegier Men när ståndsriksdagen avskaffades 1866 förändrades allt. Det...