Annons

samhälle

Oron för organiserad brottslighet har ökat under de senaste åren och får nu en toppnotering i den nya SOM-undersökningen från Göteborgs universitet, som genomfördes från den 7 september till den 21 december år 2020. Hela 60 procent av det svenska folket tycker att gängbrottsligheten är mycket oroande, och den hamnar därmed högst upp i rangordningen – följt av ökad narkotikaanvändning, miljöförstöring och klimatförändringar. Det råder dock stor skillnad kring vem som oroar sig för vad. De som röstar på konservativa partier ser brottslighet som ett mycket viktigt samhällsproblem, till skillnad...
Inom ramen för en ny studie hoppas svenska forskare ”knäcka koden” bakom framgångsrika idrottskarriärer. Planen är att djupintervjua minst 16 svenska idrottare som tävlar på världsnivå, säger Astrid Schubring som är docent i idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet och leder projektet. – En enkätstudie med många svar hade gett oss en generell överblick. Men med en kvalitativ studie kommer vi att kunna gå på djupet med individuella idrottare och deras upplevelser under karriären. Studerar flera typer av sporter Urvalet ska täcka in både individuella sporter och lagsporter, samt sommar- och...
Konferenshotell, golfbanor och aktivitetsparker. Gods och herrgårdar är för det mesta inte längre avskilda idyller för herrskap och tjänstefolk, utan platser där företag, organisationer och barnfamiljer samlas för aktiviteter ”i anrik miljö”, som det brukar heta i reklamen. Den gamla avskildheten gällde inte bara enskilda hushåll, utan ett helt stånd som slog vakt om sin politiska och ekonomiska makt och var noga med att distansera sig från den breda massan. Politiskt höll man sig nära kungamakten. Adeln fråntogs sina privilegier Men när ståndsriksdagen avskaffades 1866 förändrades allt. Det...
I dag drabbas omkring 370 barn av cancer i Sverige varje år, enligt Barncancerfonden. I en studie från Uppsala universitet visar forskare att pappan till ett cancersjukt barn drabbas hårdast ekonomiskt på lång sikt, medan mamman istället får det bättre ekonomiskt. Det motsäger tidigare forskning, och kan bero på skillnader i hur studierna designats. Medan den nya studien möjliggör slutsatser om orsak och verkan har tidigare studier bara tittat på samband. – Därför tror vi att vi har hittat någonting som andra forskare har missat, säger Louise von Essen , professor i vårdvetenskap vid Uppsala...
Låt säga att det i slutet av denna text finns en hemlighet som ingen på denna jord tidigare fått höra. Blir du nyfiken? Det är i sådana fall inte konstigt, och just hemligheternas kraft är ett centralt tema i en ny avhandling om Frimurarordens arkiv av litteraturvetaren Tim Berndtsson vid Uppsala universitet. Perioden han studerat är den andra hälften av 1700-talet. – I avhandlingen visar jag hur upptaget det tidigmoderna samhället var med just bevarande och att arkiven spelade en stor roll i det. Under samma period hade hemliga sällskap som Frimurarorden sin kulturella storhetstid, och...
Har du järnkoll på hur din ekonomiska situation kommer att se ut den dag du blir pensionär? Om svaret är nej är du i gott sällskap. I en svensk enkätstudie baserad på svar från drygt 2 000 personer mellan 31 och 60 år blottläggs stora kunskapsluckor kring svenskars förståelse av pensionssystemet. – En majoritet svarade fel på över hälften av faktafrågorna vi ställde. Det ligger i linje med vad deltagarna själva ansåg sig kunna om pensionssystemet och tyder på att vi har ställt relevanta frågor, säger Mikael Elinder , docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet och en av forskarna bakom...