Annons

samhälle

Ju större den etniska mångfalden är i ett samhälle, desto lägre är samtliga invånares mellanmänskliga tillit. Så lyder den amerikanska professorn i statsvetenskap Robert Putnams kontroversiella insnärjningsteori från 2007 . För att ta reda på om tesen håller i Sverige har forskare vid Göteborgs universitet ägnat frågan ett helt kapitel i den årliga SOM-rapporten , som sedan 1986 analyserat svenskarnas attityder och beteenden kopplat till samhällsutvecklingen. Stort statistiskt underlag Studien innefattar alla Sveriges kommuner under perioden 1996 till 2018. Data om antal utrikesfödda hämtades...
En skolas elevsammansättning påverkar elevernas framtid på flera sätt. Det kommer Debbie Lau fram till i en ny doktorsavhandling vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. När andelen skolkamrater från samma ursprungsregion ökar, ökar även sannolikheten att de väljer framtida partner från samma region. Även sannolikheten att framtida kolleger kommer från samma land ökar, visar hennes statistiska analys. – Mångfald i skolan är därför ett viktigt verktyg för att minska segregationen, säger Debbie Lau. Sambandet att välja partner från samma ursprungsland blir än mer markant för andra...
Tysta, osedda och vilse i den digitala världen. En miljon svenskar lever i digitalt utanförskap. De allra flesta är över 65 år. Forskning visar samtidigt att digitala tjänster kan vara en väg ut ur ensamhet och depression.