Annons

samhälle

Företag som Facebook och Google gör allt större anspråk på kakan av annonsintäkter. Det har tvingat nyhetsredaktioner över hela världen att hitta nya affärsmodeller för att överleva. Trots det har den grävande journalistiken frodats i Sverige under senare år, och till och med fått en starkare ställning. Det framgår av ett utdrag från den kommande forskningsrapporten Media for Democracy 2020 , ett europeiskt projekt med svenska deltagare från Demicom vid Mittuniversitetet. Rapporten avhandlar journalistikens utveckling i 18 länder, och utdraget om grävjournalistik är en liten studie byggd på...
Sammanlagt rymmer skyddsrummen sju miljoner människor, och är tänkta att skydda mot bomber och gas om kriget kommer. Skylten med den blå triangeln mot orange bakgrund är en bekant syn då många skyddsrum byggts in i bostadshus, till exempel i källaren. På denna front har få länder varit lika ambitiösa som Sverige. Men hur kan den massiva satsningen förklaras? Den frågan har Peter Bennesved vid Umeå universitet undersökt i sin avhandling genom att analysera stora mängder arkivmaterial, bland annat statliga utredningar, myndighetsdokument och tidningsartiklar. Historisk tajming var central...
En femtedel av alla grundskollärare saknar lärarexamen. Det visar ny statistik från SCB, som konstaterar att andelen är den lägsta som uppmätts sedan toppnoteringen 1993, då 93 procent av lärarna hade en examen. Dessutom har könsgapet ökat – i dag är andelen män med lärarexamen betydligt färre än i början av 1990-talet. Att ta en lärarexamen är det vanligaste sättet att bli behörig i ett eller flera ämnen, vilket i regel är ett krav för att få undervisa. Däremot får obehöriga lärare hoppa in ett år i taget om det råder brist på behöriga – vilket det i Sverige gör med besked. Det säger...
Ju större den etniska mångfalden är i ett samhälle, desto lägre är samtliga invånares mellanmänskliga tillit. Så lyder den amerikanska professorn i statsvetenskap Robert Putnams kontroversiella insnärjningsteori från 2007 . För att ta reda på om tesen håller i Sverige har forskare vid Göteborgs universitet ägnat frågan ett helt kapitel i den årliga SOM-rapporten , som sedan 1986 analyserat svenskarnas attityder och beteenden kopplat till samhällsutvecklingen. Stort statistiskt underlag Studien innefattar alla Sveriges kommuner under perioden 1996 till 2018. Data om antal utrikesfödda hämtades...
En skolas elevsammansättning påverkar elevernas framtid på flera sätt. Det kommer Debbie Lau fram till i en ny doktorsavhandling vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. När andelen skolkamrater från samma ursprungsregion ökar, ökar även sannolikheten att de väljer framtida partner från samma region. Även sannolikheten att framtida kolleger kommer från samma land ökar, visar hennes statistiska analys. – Mångfald i skolan är därför ett viktigt verktyg för att minska segregationen, säger Debbie Lau. Sambandet att välja partner från samma ursprungsland blir än mer markant för andra...
Tysta, osedda och vilse i den digitala världen. En miljon svenskar lever i digitalt utanförskap. De allra flesta är över 65 år. Forskning visar samtidigt att digitala tjänster kan vara en väg ut ur ensamhet och depression.