Annons

signalsubstanser

Vad har Mao Zedong, Le Corbusier och Simone de Beauvoir gemensamt? Jo, liksom andra socialister, moderna arkitekter och feminister tror de på the blank slate, eller på latin tabula rasa.
Under första halvan av förra seklet ansågs sömn vara ett relativt ointressant tillstånd. I linje med detta var sömnlöshet en oglamorös sjukdom som man inte gärna öppet erkände.
Fyra brev, alla postade samma dag från samma postkontor i New Jersey, har skrämt upp världen. Breven innehöll sporer av mjältbrandsbakterien antrax.
Vad styr våra känslor och tankar? Vilka störningar ger själssjukdomar? Varför har psykofarmaka oönskade sidoeffekter? Är själssjukdomarna kreativitetens baksida?