Annons

Socialstyrelsen

Tusentals svenskar kan vara smittade med hepatit C utan att veta om det.
Uppgifterna om hur många som är utsatta för hedersrelaterat våld har varierat.
Folsyra är ett B-vitamin som är viktigt vid fosterutvecklingen. Om halterna är för låga före och under tidig graviditet, ökar risken att barnet drabbas av ryggmärgsbråck.
I fredags fick Sandra Holmquist och hennes man Mathias Karlsson veta att trillingarna de väntar har mycket små chanser att klara sig utan en operation.
Vore det bra för folkhälsan om alla vuxna över en viss ålder ellerkroppsvikt screenades för olika hjärt-kärlsjukdomar och diabetes?Eller skulle det vara värdefullt att i primärvården undersöka om a
I dag finns en bild av hur kvinnor, framför allt äldre och välutbildade, vill undvika födslosmärta och själva bestämma när förlossningen ska ske.