Pojkar är också offer

Det är svårt att kartlägga hedersrelaterat våld, men pojkar verkar vara nästan lika utsatta som flickor.
Publicerad

Uppgifterna om hur många som är utsatta för hedersrelaterat våld har varierat. Socialstyrelsen, som haft regeringens uppdrag att kartlägga detta slags våld bland ungdomar, har i enkäter frågat över 6 000 gymnasieungdomar om deras erfarenheter av hot och våld samt om de har frihet att bestämma över vilka de vill vara med.

– Det är svårt att tolka svaren eftersom vi försökte undvika direkta frågor om hedersvåld. Dessutom är det besvärligt att säga var gränserna för hedersrelaterat våld går. Men helt klart är att pojkar är en glömd grupp, trots att de är nästan lika utsatta som flickor, säger Marita Minell som har lett undersökningen.

Ungefär en fjärdedel av ungdomarna har någon gång upplevt att de blivit utsatta för kränkande behandling. Av flickorna är 5 procent och av pojkarna 3 procent oroliga för att de inte ska få bestämma vem de ska gifta sig med. De upplever att deras frihet är beskuren, och pojkarna tycks dessutom vara mer utsatta för hot och våld. De uppfattar också i högre grad än flickorna att deras familj skulle motsätta sig en homosexuell relation, inte minst i familjer med utländsk bakgrund. Ungdomar med utländsk bakgrund är mest oroliga för att inte själva få välja livskamrat, och de är mer begränsade av sina föräldrar.

– Men intressant nog har hälften av de ungdomar som inte tror att de får bestämma själva över vem de ska gifta sig med svensk bakgrund. Varför det ser ut så vet vi inte ännu, säger Marita Minell.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor