Annons

spermier

Nu visar forskare från Stockholms universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet att tuppar har en unik förmåga att fördela sina knappa spermieresurser.
De utgick från embryonala stamceller, så kallade ES-celler, från möss.
När jag läste artikeln om djurens varierade sexliv i F&F 4/03 började jag undra hur det förhåller sig med djurhonor.
Hos sjöborrar och andra djur som parar sig genom att släppa ut könsceller i vattnet utsöndrar äggcellerna ämnen som gör att spermierna hittar rätt.