Annons

stora smällen

Ökar eller minskar ordningen i universum när galaxer bildas?Med tanke på termodynamikens andra huvudsats, är inte det kontinuerliga skapandet av nya galaxer ett brott mot principen att alla processer
Inte ens stjärnor lyser för evigt. När kärnbränslet i stjärnans inre tar slut slocknar den obönhörligen. En stjärna av solens storlek genomgår en uppslitande dödsfas.
Att kvasarer kan uppfattas som stjärnor beror på att de är de mest avlägsna objekt som astronomerna kan observera.En kvasar är en liten del av det innersta i en galax.
Tanken att vårt universum kunde uppstå ur ingenting i Big Bang har kanske många redan vant sig vid.
Enligt vår nuvarande världsbild uppstod universum vid Stora smällen, Big Bang, som ägde rum för ca 15 miljarder år sedan.
Brittiska och australiska astronomer presenterar nu de första resultaten av en omfattande kartläggning av universums materia.