Inflationsteorin passar bäst

Tre års sammanlagda observationer av bakgrundsstrålningen ger en detaljerad bild.
Publicerad

Sedan år 2001 samlar den amerikanska satelliten WMAP mätdata på hur universums bakgrundsstrålning ser ut. Denna strålning härstammar från universums barndom bara 380 000 år efter stora smällen för nästan 14 miljarder år sedan.

Nu har datainsamlingen från de senaste tre åren publicerats. Mätningarna visar att förutsägelser enligt inflationsteorin för hur bakgrundsstrålningen är fördelad över hela världsalltet stämmer bättre med observationerna än förutsägelser enligt andra teorier.

Inflationsteorin säger att universum ett kort ögonblick efter big bang blåstes upp som en ballong till flera triljoner gånger sin ursprungliga storlek. Samtidigt förstorades de minimala kvantfluktuationerna i ursoppan till vad som senare blev frön till galaxer och galaxhopar.

Inflationen förklarar varför världsalltet ter sig så lika på platser som är mycket avlägsna. De ligger så långt bort från varandra att de omöjligen har hunnit stå i förbindelse under universums hela historia – enligt Einstein kan information förflytta sig som snabbast med ljusets hastighet, 300 000 kilometer i sekunden. Men enligt inflationsteorin hade världsalltets olika delar kontakt redan tidigt i universums barndom.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor