Annons

teknik

Det var länge sedan jag först hörde om idén med sexkantiga pixlar. Jag tycker att det borde vara en stor fördel att ha bildpunkter utan skarpa hörn. Varför har det fortfarande inte slagit? Eller används det fast jag inte hört talas om det? /Leif Svar av Robin Strand , professor i datoriserad bildanalys, Uppsala universitet Det är sant att pixlar i ett hexagonalt mönster innebär vissa fördelar. Faktum är att det räcker med 13 procent färre pixlar för att uppnå en viss bildkvalitet, om de är hexagonalt ordnade jämfört med om de är ordnade på det vanliga, fyrkantiga sättet. Fördelen med...
I Sverige screenas alla kvinnor mellan 40 och 74 år för bröstcancer med mammografi ungefär vartannat år. För de som deltar upptäcks i dag 70 procent av bröstcancerfallen vid screening, medan resten hittas i mellantiden – så kallad ”intervallcancer”. Dessa är ofta allvarliga, då de utvecklats snabbt. Nu hoppas Fredrik Strand, forskare vid institutionen för onkologi-patologi på Karolinska Institutet och radiolog vid Karolinska Universitetssjukhuset, att AI ska kunna bidra till bättre riktad screening. – I dag har alla samma upplägg, men vi skulle vilja kunna fånga upp dem som har ökad risk att...
Grön vätgas, som tillverkas genom att spjälka vatten med hjälp av förnybar energi, pekas ut som en nyckel för att industrier som kemi och stål ska kunna bli fossilfria. I stålindustrin ska vätgasen ersätta kol och koks för att ta bort syret i järnmalmen, något som det svenska projektet Hybrit siktar på. Problemet är att det saknas storskalig produktion av grön vätgas. Det vill ett nytt stort forskningsprojekt i Tyskland ändra på. Projektet, som kallas H2 Mare, leds av det tyska företaget Siemens Energy. Målet är att utveckla stora, havsbaserade vindkraftverk med inbyggda elektrolysörer. Dessa...
Den nya lysdioden bygger på perovskit , ett samlingsnamn för halvledare med en speciell kubisk, kristallin form. På senare år har materialet slagit igenom inom solcellsforskningen tack vare att det är enkelt och billigt att tillverka samtidigt som det har god förmåga att omvandla solenergi till elektricitet. Men perovskit kan även emittera ljus och användas för att göra lysdioder. Hittills har det dock varit svårt att få fram stabila lysdioder av perovskit som ger blått ljus. Det har forskarna i Linköping nu lyckats med tack vare en ny tillverkningsmetod som ger ett mer homogent material än...
Vetenskapsåret 2021: Artificiell intelligens, AI, domineras i dag av djupinlärning, en kraftfull form av maskininlärning som fick sitt stora genombrott 2012. Djupinlärning används inom alla möjliga områden, från textanalys till cancerdiagnostik.
Efter 20 års utveckling rullar den tryckta elektroniken nu ut på bred front. När miljarder prylar ska kopplas till internet måste sensorer och displayer vara tunna, billiga och flexibla – och helst gå att slänga i återvinningen. F&F åkte till Norrköping och träffade en av områdets pionjärer.