Annons

teknik

Vartannat år håller organisationen CASP en tävling som går ut på att räkna ut den tredimensionella strukturen hos omkring 100 proteiner. De deltagande lagen får veta i vilken ordning aminosyrorna sitter. Utmaningen är att utifrån denna sekvens räkna ut proteinernas form. Resultaten jämförs sedan med den verkliga strukturen som kartlagts med hjälp av experimentella metoder som röntgenkristallografi och kryoelektronmikroskopi. Inför årets tävling hade inget lag någon gång tidigare nått samma precision som i laboratoriet. Men när årets resultat presenterades visade det sig att forskarna hos det...
Med teknikens hjälp skulle du kunna bli en bättre vän, förebygga sjukdomar innan de uppstår, bli gladare, sova bättre och leva längre. Sara Öhrvall beskriver i Ditt framtida jag de verktyg som står till buds, och de som håller på att utvecklas. Teknikvärldens visioner om odödlighet berörs också, som den yttersta förlängningen av de hägrande löftena om ett bättre jag. Vissa exempel i boken är teknik som redan är ganska vanlig. Många människor har aktivitetsarmband och olika appar för att hålla reda på sin träning, och även om vi inte har kopplat ihop hela livet till en digital assistent, är...
Fiktionen kan inte förutsäga framtiden. Saker blir annorlunda än vi tänkt oss. Men vad är science fiction egentligen? Förhållandet till verklighetens vetenskap och teknik är långt ifrån enkelt.
Hyperloop-konceptet går ut på att transportera människor och gods i hög hastighet i kapslar som svävar magnetiskt i ett rör med nästintill vakuum. Idén kläcktes av den amerikanska entreprenören Elon Musk 2013 och sedan dess har flera företag startats som utvecklar tekniken. Ett av dem är amerikanska Virgin Hyperloop som är först med ett bemannat test . Nyligen färdades de första två människorna i en specialbygd kapsel längs företagets 500 meter långa testbana i Nevada-öknen. Resan tog omkring 15 sekunder och kapseln nådde som mest en fart på 160 kilometer i timman. Viktigt första steg för...
Under hösten 2020 börjar svensk polis att använda ansiktsigenkänning i sitt utredningsarbete. Tekniken är omstridd och möts av protester på många håll i världen.
Med gps är det numera enkelt att följa renarnas väg över landskapen på digitala kartor. De traditionellt renskötande samebyarna har i huvudsak dragit nytta av den nya tekniken, enligt Kajsa Kuoljoks avhandling i etnologi vid Umeå universitet. – Arbetet har förenklats, eftersom de kan följa renarna på ett nytt sätt. Även i diskussioner med tredje part har gps-kartor kunnat användas för att stärka samebyarnas argument, förklarar Kajsa Kuoljok. Idag arbetar 51 samebyar i norra Sverige med traditionell renskötsel. Kajsa Koljouk har följt runt 15 renskötare i den största av dessa byar, Sirges...