Annons

teknik

Beslutet om att stoppa försäljning och utveckling av system för ansiktsigenkänning kommer efter de omfattande protesterna i USA mot mordet på George Floyd. I ett brev till kongressen skriver IBM:s vd att företaget är emot användning av teknik som kan användas för: ”massövervakning, ras-profilering, brott mot grundläggande mänskliga rättigheter och friheter som inte är förenliga med våra värderingar.” Enligt flera forskningsrapporter, bland annat vid amerikanska MIT , har systemen svårare att känna igen färgade personer jämfört med vita personer. I december förra året kom det amerikanska...
På Björkö utanför Göteborg står ett ovanligt vindkraftverk. Det 30 meter höga tornet är byggt i laminerat trä istället för stål. Att bygga i trä har flera fördelar enligt företaget bakom tekniken. Tornen blir lättare och billigare att bygga jämfört med stål. Genom att bygga i moduler kan vindkraftverken även byggas högre och transporten förenklas. Det finns också miljöfördelar. – Ståltornet är den största enskilda källan till koldioxidutsläpp i ett vindkraftverk. När det byggs i trä blir det istället en kolsänka med negativ koldioxidpåverkan, säger Ola Carlson, föreståndare vid Svenskt...
På planeten jorden finns ungefär två miljarder hushållskylskåp i bruk , enligt FNs senaste rapport från 2018. Över en miljard av dessa använder det miljövänliga kylmedlet R600a, medan resten använder sig av mindre skonsamma alternativ, varav den substans som forskarna från universitetet i Johannesburg riktat in sig på är den vanligaste: R134a. Endast kylmedlet byttes ut I studien använde sig forskarna av en kyl byggd för R134a, och ersatte det istället med R600a. Kylsystemet tömdes med hjälp av ett vakuumverktyg mellan testerna, medan själva kylen i övrigt var intakt. För att ytterligare öka...
Sverige kan snart vara världens första kontantlösa samhälle. Riksbanken gör försök med att ersätta sedlar och mynt med digitala pengar. Samtidigt satsar bland andra Facebook på att skapa en världsvaluta. Vad betyder det för säkerhet och tillgänglighet till betalmedel?
Forskare vid Tekniska universitetet i Eindhoven i Nederländerna har tagit ett viktigt steg mot en laser i kisel. I tidskriften Nature beskriver de hur de lyckats få en legering av kisel och germanium att sända ut ljus. Halvledaren kisel är normalt ovillig att lysa. Tricket som forskarna tog till var att ändra materialets kristallstruktur från kisels normala kubiska form till en hexagonal struktur. Genom den nya symmetrin ändrades även de optiska egenskaperna. Forskarna hoppas nu kunna gå vidare och utveckla en laser av samma material. Det skulle bli en viktig komponent i så kallade fotoniska...
Pumpkraft är det vanligaste sättet att lagra energi i stor skala. När elen är billig pumpas vatten från ett magasin på låg höjd till ett annat magasin på högre höjd. När efterfrågan på el är stor får vattnet rinna tillbaka igen genom en turbin kopplad till en generator som tillverkar el. Nackdelarna är att anläggningarna är dyra att bygga och kräver en geografi med stora höjdskillnader. De konstgjorda dammarna innebär också stora ingrepp i naturen. Genom att placera pumpkraftverket under jord i nedlagda gruvor krävs inte lika stora investeringar och inte heller några konstgjorda dammar. Det...