Annons

teknik

Att skapa nya bitcoins kräver matematiska beräkningar i stora datorhallar. Totalt står dessa för 0,6 procent av världens elförbrukning enligt Bitcoin Electricity Consumption Index vid Cambridge University. Närmare 80 procent av datorerna som räknar fram och kontrollerar nya bitcoins står i Kina. Anledningen är låga elkostnader och tillgång på hårdvara. I en studie i Nature Communications visar forskare vid bland annat den kinesiska vetenskapsakademin, att 40 procent av denna verksamhet, som kallas bitcoin-mining, använder kolkraft som energikälla. Till 2024 kommer utsläppen av koldioxid från...
För ett sekel sedan upptäckte Albert Betz den teoretiska gränsen för vindkraftsverks effektivitet. Två-, tre- och fyrbladiga kraftverk kommer ungefär lika nära den gränsen. Ändå har just trebladiga blivit standard. Så här hänger det ihop.
Att kunna söka fritt i svårlästa gamla handskrifter är en önskedröm för släktforskare och historiker. Med artificiell intelligens, AI, kan det bli möjligt. Men vägen dit är lång. Den går bland annat via Astrid Lindgrens manuskript.
GAN som står för geenerative adversarial networks är en AI-metod som bland annat kan skapa verklighetstrogna foton eller filmer på uppdiktade människor. Forskare på avdelningen för systembiologi vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg har använt samma teknik för att designa nya proteiner. Martin Engqvist. Bild: Martina Butorac, Chalmers Resultatet, som publicerats i Nature Machine Intelligence , är en snabbare och effektivare process för att utveckla proteiner som kan bli nya läkemedel, eller för att framställa industrikemikalier. − Snabbare processer vid proteinsyntes är väldigt viktigt...
De senaste kraftfulla AI-modellerna för textförståelse har slagit världen med häpnad. De klarar en rad olika uppgifter som att skriva sammanfattningar, klassificera texter, svara på frågor och skriva såväl dataprogram som poesi. Tidigare krävdes modeller som specialtränats för varje uppgift. Även system för bildigenkänning utvecklas åt samma håll. Nu har för första gången två sådana system för text respektive bild kopplats ihop. Den nya modellen kallas Clip och är utvecklad av forskningsbolaget Open AI i Kalifornien, USA. Clip-modellen lärde sig på egen hand att koppla ihop text och bild med...
Eftersom flyget nu är nere på en låg nivå har vi en unik chans till förändring, enligt en artikel i tidskriften Environmental Research Letters . Huvudförfattare är Stefan Gössling, professor i turismvetenskap vid Linnéuniversitetet. − Om vi minskar subventionerna till flygindustrin kommer den att återuppbyggas långsammare. Då har vi en chans att hinna ta fram nya syntetiska bränslen, förklarar han. Syntetiska bränslen är identiska med dagens drivmedel, men tillverkas med hjälp av el. Byggstenarna till bensin – kol och väte − finns i luften. Med el från till exempel solceller kan man få fram...