Annons

teknik

"Centret för forskning och utbildning inom cyberförsvar och informationssäkerhet" öppnar i januari 2020 på KTH, i samarbete med Försvarsmakten. Där ska värnpliktiga utbildas till cybersoldater, och kunna slå vakt om viktiga samhällsfunktioner som elnätet, eller våra banksystem. Centret ska även bedriva forskning, och redan nu har KTH utlyst tjänster för åtta nya doktorander i ämnena cyberförsvar och informationssäkerhet. Forskning & Framsteg skrev om cyberangrepp mot Sverige 2018 . Då rapporterade myndigheter runt 10 000 angrepp mot landet från främmande makt varje månad. KTH är även...
På Örnsköldsviks flygplats finns det ett flygledningstorn som inte används, eftersom flygtrafiken numera sköts på distans, uppifrån Luftfartsverkets central i Sundsvall. Det lediga tornet blev hjärtat i Luftfartsverkets forskningsarena Testsite OER (Örnsköldsviks Airport), där de satsar på att ta fram automatisk, intelligent teknik för flygplatser. Där genomförde Luftfartsverket en demonstration av några sådana system i mitten av september. Systemen har de tagit fram tillsammans med sina samarbetspartners i forskningsprojektet AVAP (Automated Vehicles for Airports). – Ska man skämta lite så...
Tanken med den nya metoden med massproducerade nanoimplantat är att på sikt låta hjärnan styra robotdelar, kommunicera med andras hjärnor, eller bli avscannad som en ritning att designa AI utifrån. Bakom upptäckten står Charles Liebers forskargrupp från Harvard som publicerat sina resultat i Nature Nanotechnology. Men kan man inte läsa av hjärnans elektriska aktivitet redan idag? Svaret är att jo, det kan man. Till viss del. Sätter man exempelvis elektroder utanpå hjässan kan man plocka upp hjärnaktivitet genom ett så kallat EEG (elektroencefalografi). Men även om man lyckats använda signalen...
OCR-nummer står för Optical character recognition . Det är en siffersträng som innehåller information om en betalning som mottagaren behöver. Företag bestämmer själva hur långa OCR-nummer de vill ha på sina fakturor, upp till maximalt 25 siffror. Man kan enbart spekulera i varför företag väljer att ha långa OCR-nummer. En teori är att det helt enkelt är av gammal vana. OCR-numren är en kvarleva från 1970-talets teknik. Förr lästes de oftast av maskinellt och då utgjorde längden inget hinder. Egentligen borde åtta siffror räcka för de flesta företag. Då kan man skapa 99 999 999 olika OCR-...
Det blev stora rubriker när Trelleborgs kommun för två år sedan införde en ”handläggarrobot” för att besluta om försörjningsstöd. Många förvånades över att en robot ersatte mänskliga handläggare. – Ändå är det inte nytt. Skatteverket, Försäkringskassan och Transportstyrelsen använder sedan länge automatiska beslutssystem. Utvecklingen går snabbt, säger Karin Hedström, professor i informatik vid Örebro universitet. Tillsammans med forskarkollegorna Thomas Denk och Fredrik Karlsson har hon undersökt svenskarnas uppfattning om beslutsrobotar. Studien har gjorts inom ramen för en årlig...
En konstgjord muskel som drivs med glukos och syre – precis som en vanlig muskel – har utvecklats av forskare i Linköping. Den konstgjorda muskeln, som presenteras i tidskriften Advanced Materials , består av två tunna lager av polymermaterialet polypyrrol med ett membran emellan. Polypyrrol expanderar när materialet tar emot elektroner och krymper när det lämnar ifrån sig elektroner. Detta utnyttjar forskarna för att få muskeln att röra sig. Den konstgjorda muskeln placeras i en tank med vatten. När glukos tillförs böjer sig muskeln tack vare enzymer som omvandlar glukos på ena sidan, så att...