Annons

teknik

Det stämmer att både vindkraftverk och solceller påverkar luftens temperatur. Vindkraftverk bromsar vinden och runt rotorbladen skapas virvlar som leder till att en viss del av vindens rörelseenergi omvandlas till värmeenergi. På natten kan vindkraftverk även bidra till att varmare luft högre upp i atmosfären dras ner mot markytan. Båda effekterna bidrar till lokalt höjd temperatur. Enligt en studie av Keith et al. (2004) är denna temperaturhöjning i storleksordningen tusendels grader Celsius (°C) per terawatt (TW) installerad vindkraft. När det gäller solceller handlar påverkan i stället om...
Redan på 1990-talet undersökte forskare sambandet mellan cykelbeteende och hjälm. Men en övergripande slutsats utifrån alla individuella studier har saknats – fram till nu. Forskare från bland annat Stressforskningsinstitutet har nämligen gjort en genomgång av alla de studier som finns publicerade i ämnet. – Det vi kunde slå fast var att det saknas stöd för teorin om ökad risk, säger Igor Radun, som är trafikpsykolog och en av de som genomfört översikten. Hjälm ledde till säkrare beteende Utifrån några nyckelord fick de över 100 träffar på artiklar, och en närmre gallring minskade antalet som...
Det tar lite tid och rörelserna är lite klumpiga, men efter några minuter har robothanden lyckats få alla bitarna på plats i en Rubiks kub. Andra robotar har tidigare klarat det betydligt snabbare, men då har de varit specialbyggda för uppgiften. Den nya robothanden, som utvecklats av forskare vid det amerikanska företaget Open AI, kan genom träning lära sig att lösa olika uppgifter i en oförutsägbar miljö. Video of Solving Rubik’s Cube with a Robot Hand: Uncut – Om robotar till exempel ska kunna hjälpa oss i hemmet måste de kunna lära sig nya uppgifter och ständigt anpassa sig efter nya...
"Centret för forskning och utbildning inom cyberförsvar och informationssäkerhet" öppnar i januari 2020 på KTH, i samarbete med Försvarsmakten. Där ska värnpliktiga utbildas till cybersoldater, och kunna slå vakt om viktiga samhällsfunktioner som elnätet, eller våra banksystem. Centret ska även bedriva forskning, och redan nu har KTH utlyst tjänster för åtta nya doktorander i ämnena cyberförsvar och informationssäkerhet. Forskning & Framsteg skrev om cyberangrepp mot Sverige 2018 . Då rapporterade myndigheter runt 10 000 angrepp mot landet från främmande makt varje månad. KTH är även...
På Örnsköldsviks flygplats finns det ett flygledningstorn som inte används, eftersom flygtrafiken numera sköts på distans, uppifrån Luftfartsverkets central i Sundsvall. Det lediga tornet blev hjärtat i Luftfartsverkets forskningsarena Testsite OER (Örnsköldsviks Airport), där de satsar på att ta fram automatisk, intelligent teknik för flygplatser. Där genomförde Luftfartsverket en demonstration av några sådana system i mitten av september. Systemen har de tagit fram tillsammans med sina samarbetspartners i forskningsprojektet AVAP (Automated Vehicles for Airports). – Ska man skämta lite så...
Tanken med den nya metoden med massproducerade nanoimplantat är att på sikt låta hjärnan styra robotdelar, kommunicera med andras hjärnor, eller bli avscannad som en ritning att designa AI utifrån. Bakom upptäckten står Charles Liebers forskargrupp från Harvard som publicerat sina resultat i Nature Nanotechnology. Men kan man inte läsa av hjärnans elektriska aktivitet redan idag? Svaret är att jo, det kan man. Till viss del. Sätter man exempelvis elektroder utanpå hjässan kan man plocka upp hjärnaktivitet genom ett så kallat EEG (elektroencefalografi). Men även om man lyckats använda signalen...