Annons

temperaturer

Partiklar som innehåller kol singlar ständigt ner mot sjöarnas botten. En del blir kvar i tusentals år. Resten bryts ner till klimatgaser, främst koldioxid.
Denna något psykedeliska bild av solen har skickats till jorden av Solar Dynamic Observatory. Det amerikanska solteleskopet påbörjade i februari sitt 5-åriga uppdrag att vaka över solens aktiviteter.
En undervattensfarkost som drivs av havsenergi har utvecklats av den amerikanska rymdstyrelsen Nasa.
Framtida milda vintrar kommer att leda till fler trafikolyckor, enligt en avhandling vid Göteborgs universitet. Det är nämligen när temperaturen är strax över noll som olycksrisken är som störst.
Dieselmotorer används i alla lastbilar på våra vägar, och allt oftare i personbilar. Anledningen är deras bränslesnålhet. Ett dieselfordon drar ungefär 25 procent mindre bränsle än ett bensindrivet.