Annons

utbildning

Över 2 000 förstaårsstudenter i ekonomi vid Stockholms universitet fick under åren 2006–08 välja mellan två alternativ i samband med tentamen: antingen ett mer tryggt alternativ där man kunde få extra poäng genom seminariedeltagande, eller ett mer riskfyllt där man kunde få extrapoäng genom att besvara några flervalsfrågor under tentan. Men där kunde fel svar ge minuspoäng och sänka resultatet. Av studenterna var 47 procent kvinnor, men resultatet visade – liksom tidigare forskning – att kvinnorna i långt större utsträckning valde det tryggare alternativet. Däremot lyckades både manliga och...
Om man börjar på högskolan direkt efter gymnasiet så har slutbetyget en koppling till studieresultaten, framför allt under det första året på högskolan. Men effekten avtar snabbt med tiden. För den som tar ett studieuppehåll efter studenten förlorar slutbetyget sitt prognosvärde för studieresultaten efter tre år. Enligt forskarna har gymnasiebetyget alltså ett mycket tydligt bäst-före-datum, och säger inte mycket om en individs prestationsförmåga bara ett par år efter studentexamen. Analysen bygger på en studie av nästan 6 000 studenter på svenska högskolor på 1990-talet, och har genomförts...
En större andel elever i friskolor ger bättre resultat på proven hos elever, både på friskolorna och i de kommunala skolorna. Sedan 1992 kan man välja friskolor, och i dag går 12 procent av grundskoleeleverna i friskolor. Nu har forskare vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering vid Uppsala universitet jämfört kommuner med en stor och liten andel friskolor. De har analyserat studieresultat från alla elever som gick ut grundskolan mellan 1998 och 2009. Resultatet – som har kontrollerats för demografiska förhållanden och familjebakgrund – visar att eleverna i...
År 1997 invandrade 44 000 personer till Sverige, främst från forna Jugoslavien och Irak. Tio år senare var merparten av dem som var i arbetsför ålder i arbete.
Endast 25 procent av arbetstiden på kontor går till verklig förädling av det som verksamheten är avsedd för, det vill säga att utveckla och leverera produkter och tjänster.
Plastpåsen innehåller något som liknar en pytteliten flaskborste med långt blått skaft. Enligt bruksanvisningen ska man gnugga den mot kindens insida i 15 till 20 sekunder. Det kittlas lite.