Annons

utbildning

En större andel elever i friskolor ger bättre resultat på proven hos elever, både på friskolorna och i de kommunala skolorna. Sedan 1992 kan man välja friskolor, och i dag går 12 procent av grundskoleeleverna i friskolor. Nu har forskare vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering vid Uppsala universitet jämfört kommuner med en stor och liten andel friskolor. De har analyserat studieresultat från alla elever som gick ut grundskolan mellan 1998 och 2009. Resultatet – som har kontrollerats för demografiska förhållanden och familjebakgrund – visar att eleverna i...
År 1997 invandrade 44 000 personer till Sverige, främst från forna Jugoslavien och Irak. Tio år senare var merparten av dem som var i arbetsför ålder i arbete.
Endast 25 procent av arbetstiden på kontor går till verklig förädling av det som verksamheten är avsedd för, det vill säga att utveckla och leverera produkter och tjänster.
Plastpåsen innehåller något som liknar en pytteliten flaskborste med långt blått skaft. Enligt bruksanvisningen ska man gnugga den mot kindens insida i 15 till 20 sekunder. Det kittlas lite.
Henrietta Lacks dog av cancer den 4 oktober 1951, men celler från hennes tumör lever än i dag.
En vanlig uppfattning är att den låga andel ungdomar från arbetarhem som väljer att gå på universitet och högskolor inte har förändrats på många år.