Studenter efterlyser regler för AI

En majoritet av landets studenter känner till AI-verktyget ChatGPT och en tredjedel använder den regelbundet. Men studenterna saknar tydliga regler för hur AI-verktygen får användas i utbildningen.

Publicerad
person med laptop på bordet, ChatGPT på skärmen

Var tredje högskolestudent använder AI-verktyget ChatGPT regelbundet.
Bild: Mia Halleröd Palmgren / Chalmers

Forskare vid Chalmers tekniska högskola har frågat närmare 6 000 studenter vad de anser om AI-verktyg som ChatGPT.

Svaren, som sammanställts i en rapport, visar att en majoritet är positiva till AI inom undervisning och att det gör lärandet mer effektivt. Majoriteten, 95 procent, känner till ChatGPT och en tredjedel av studenterna använder den regelbundet.

Hans Malmström
Hans Malmström forskar på Chalmers.
Bild: Oscar Mattsson / Chalmers

– Studenterna beskriver ChatGPT som en samtalspartner och privatlärare. De kan direkt få hjälp och svar på frågor på ett sätt som tidigare inte varit möjligt, säger Hans Malmström, biträdande professor vid institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande vid Chalmers, och en av forskarna bakom undersökningen.

Förbud ingen lösning

Det finns samtidigt en oro och en osäkerhet över hur AI kommer att påverka utbildningen. Mer än 60 procent anser att det är fusk att använda ChatGPT eller andra liknande chatt-robotar vid examinationer.

Men att förbjuda AI-verktyg är ingen lösning anser en majoritet av studenterna.

– Budskapet från studenterna är: Vänj er. Det här har kommit för att stanna, säger Hans Malmström.

Han blev själv förvånad över hur utbredd användingen av AI är och hur starka känslor frågan väcker – allt från glädje till ilska.

– Det finns också en stor frustration bland studenterna eftersom de inte vet vad de får lov att göra och inte.

Studenter saknar regler

På frågan om det lärosäte de går på har regler för AI-användning svarar 80 procent ”nej” eller ”vet inte”. På landets universitet och högskolor jobbas det intensivt med frågan om hur chatt-robotar ska hanteras i undervisningen och vid examinationer.

– Vi hoppas att den här undersökningen kan bidra till mer kunskap, säger Hans Malmström.

Forskarna kommer nu att analysera svaren vidare. En grupp som har visat sig ha stor hjälp av AI är personer med olika funktionsvariationer. Enligt enkäten önskar studenter med till exempel dyslexi, ADHD och autism att AI införlivas mer i undervisningen.

Så här säger studenterna:

”Lärarna har sällan tid att diskutera eller ens svara. Där gör ChatGPT ett utmärkt jobb.”

”Hade gärna använt mig av ChatGPT under tentan. Blev stort handikapp att använda när man pluggade inför tentan och sen inte kunde använda den.”

”Jag är lite rädd för AI. Känner mig oroad vad som kan hända om AI får tillgång till hela internet eller om den går emot de regler som den programmerats till att följa.”

”Jag tycker att många åsikter har om till exempel ChatGPT utan att ha helt koll på hur det används. När jag skriver uppsatser så använder jag den för att texten ska bli bättre, inte för att den ska kunna skriva hela texten. Det liknar hur jag använder Grammarly bara att jag tycker att ChatGPT är bättre. Den är inte så bra på att skriva hela uppsatsen eftersom den hittar på mycket.” 

”Jag vill bara säga att det vore väldigt dumt att förbjuda! Samtidigt är det väldigt viktigt att det används på rätt sätt. Jag använder det personligen som en slags pluggpartner där jag kan ha en dialog för att testa mig själv om jag verkligen förstår sakerna jag lär mig genom läromaterialet.”

Välkommen till

Hjärndagen 2023

Välkommen till en spännande heldag med föreläsningar om den senaste hjärnforskningen. Fredag 10 november kl 9–16. Oscarsteatern, Stockholm.

Läs mer och boka!

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 nummer om året och dagliga nyheter på webben med vetenskapligt grundad kunskap.

Beställ idag
Publicerad

Teknik

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor