Annons

valartiklar

Valrörelsen närmar sig och det gäller att läsa på. I denna bok har två medieforskare granskat ”väljare, medier och partier under 2000-talet”, som undertiteln lyder. De urskiljer tre tydliga trender i de fyra senaste valrörelserna: professionalisering, medialisering och marknadsorientering. Partierna har tvingats anpassa sig till dessa förändringar, samtidigt som vi väljare har blivit allt mer flyktiga och otrogna. Dessa trender lär sannolikt fortsätta. Men – påpekar forskarna – än så länge finns ingen anledning till alarmism för hur internet och sociala medier påverkar den politiska debatten...
I Gottsunda i Uppsala genomfördes i maj 2014 en dans för att öka valdeltagandet. Ett dussintal tjejer med gula T-shirts där det stod ”RÖSTA!” med svarta bokstäver dansade till hiphopmusik. Gottsunda är ett så kallat utanförskapsområde där valdeltagandet ligger långt under rikssnittet, som var 86 procent i senaste riksdagsvalet. Dansen arrangerades av Gottsunda Dans och Teater samt Uppsala kommun. Det var en av många insatser för att öka valdeltagandet bland dem som inte röstar. Sverige har ett internationellt sett mycket högt valdeltagande i riksdagsvalen. Men det finns stora och växande...
Stefan Lundén arbetar på Norstat i Linköping. Flera kvällar i veckan ringer han slumpvis utvalda svenskar och frågar om allt mellan himmel och jord. Under ett arbetspass på fem timmar brukar han nå ett femtontal personer, efter att ha ringt ett hundratal nummer. – Men det varierar – vissa uppdrag medför långa frågeformulär som kan ta uppåt en kvart att ta sig igenom, säger han. Men ibland tar det mindre än en minut. Stefan Lundén ringer både mobilnummer och hemnummer, med viss övervikt för mobilnummer. – Vi får nog lika ofta svar på hemnummer som på mobilnummer, det är min bild, säger han. I...
Att se bra ut är en fördel i många sammanhang. Snygga politiker får fler röster, och vackra personer har det lättare på arbetsmarknaden och tjänar mer, enligt många tidigare studier. Nu har forskare vid Institutet för näringslivsforskning undersökt om vissa politiker ser bättre ut än andra och vilka konsekvenser det kan ha. – Det visade sig att högerpolitiker är lite vackrare, säger Henrik Jordahl , som är docent i nationalekonomi och forskare vid Institutet för näringslivsforskning samt en av forskarna bakom studien . Omdömet bygger bland annat på studenter, som har bedömt fotografier av...
Allt fler väljare delar upp sina röster mellan olika partier i riksdags-, landstings- och kommunalval. När man kunde börja splittra sina röster år 1970 var det omkring 5 procent av väljarna som gjorde det. Vid valet i september 2014 var siffran strax under 30 procent. Det kan ses som ett uttryck för en fragmentisering av partisystemet, enligt Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. På samma sätt har väljarnas rörlighet mellan partier ökat under en längre tid, även om rörligheten vid förra årets riksdagsval inte var lika stor som vid valet 2006...
Hur säkra är vi på vårt val när vi går till valurnorna? Forskningen visar att allt fler väljare bestämmer sig sent, byter parti eller taktikröstar. Vid förra riksdagsvalet bestämde sig var tredje väljare först under den sista veckan före valet, enligt Statistiska centralbyrån. Om man frågar väljarna om hur säkra de är på sitt partival så visar det sig att omkring 70 procent är säkra på sitt val, men denna siffra skiljer sig åt mellan olika partier. Sverigedemokrater och socialdemokrater har störst andel säkra sympatisörer, medan folkpartister och miljöpartister är minst säkra på sitt val. I...