Annons

växtekologi

De har sagt ja till varandra, men också till att gifta samman två vitt skilda kunskapsrevolutioner, som kanske mer än något annat har påverkat jordbruket runt om i världen: den bioteknologiska och den ekologiska. Förespråkare för genetiskt modifierade organismer (GMO) respektive ekologisk odling hamnade ju omedelbart på kollisionskurs och intar fortfarande motsatta positioner inom det spektrum av jordbrukstraditioner som praktiseras. För ekologiska bondeorganisationer är genetiskt modifierade grödor paria, och det är svårt att klandra dem. Den första generationens storsäljande GMO lierade sig...