Annons

vikingatiden

Vad är en kultur? I brist på annat att utgå från likställer vi arkeologer oftast begreppet med materiell kultur.
I mer än hundra år har arkeologer över hela världen gäckats av frågan varför vissa människor begravts på mage i stället för på rygg.
- Man kan kalla dem en välorganiserad krigarelit som slogs professionellt, säger Charlotte Hedenstierna-Jonson vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet.
Gräs och annan grönska på Grönland innehåller kemiska spår efter vikingarnas forna boplatser. Växter som lever kring dessa platser har en ovanlig sammansättning av kväveisotoper.
Riksantikvarieämbetet låter tillsammans med tidningen Gringo figuren Vik-Inga Muhamed symbolisera vikingen - som kvinna och invandrare: "Våra hjälmar hade för det mesta inga horn och vi såg inte ut
Fråga: Jag undrar över troll och andra människoliknande väsen som finns i folksagorna. Ser sagorna likadana ut världen över, eller finns det mönster på olika kontinenter?