Annons

vikingatiden

Fråga: Jag undrar över troll och andra människoliknande väsen som finns i folksagorna. Ser sagorna likadana ut världen över, eller finns det mönster på olika kontinenter?
Att människor bearbetar sina tänder genom att fila eller färga dem har man tidigare funnit exempel på i Asien, Amerika och Australien. Detta bruk visar sig nu ha förekommit även i Sverige.
Dagens nedblåsta barrskog i Småland är en produkt av 1900-talet och dess skogsindustri.
Vår kunskap om den förkristna religionen är till stor del baserad på de isländska källorna - exempelvis Snorre Sturlassons texter från 1200-talet - som faktiskt är kristna tolkningar av vad som bet
- De här två människorna led av en sjukdom som gjorde att de hade svårt att röra sig och dessutom gjorde dem kortväxta, säger arkeologen Per Frölund vid Upplandsmuseet i Uppsala.
De äldsta ortnamnen i Norden är ofta bildade med en ändelse som har lagts till ett grundord. Eva Nyman vid Uppsala universitet har i sitt avhandlingsarbete undersökt en sådan ändelse, nämligen und.