Norskt vikingaskepp grävs ut

Den första vikingatida skeppsgraven på över hundra år grävs ut i Norge. Arkeologernas dröm är att skeppet ska ha varit ett av de första med segel i Norden.

Publicerad
Gjellestadsskeppet kan vara det äldsta segelfartyg som hittats i Norden – det är arkeologernas drömscenario efter att skeppet daterats till år 733.
Bild: Margrethe K H Havgar, Oslos kulturhistoriska museum

Skeppsgraven vid gården Jellestad hittades 2018 med georadar, jämte ytterligare gravar och spår efter byggnader. I fjol gjordes ett provschakt i mitten av graven och en del av kölen togs upp. Den daterades med årsringar till år 733.

– Skeppet kan förstås ha byggts senare. Men är det så gammalt och det visar sig ha seglat skulle det vara det äldsta segelfartyg som hittats i Norden. Det är det viktigaste att ta reda på. Med hjälp av eventuella andra fynd i graven hoppas vi kunna få en säkrare datering, säger Jan Bill, professor i arkeologi vid Oslo universitet och ansvarig för grävningen.

Första skeppen med segel

De första nordiska skeppen med segel byggdes i mitten av 700-talet. 2008 hittades två skeppsgravar på Ösel i Estland. Skeppen kom från Mellansverige och har daterats till år 750. Ett av dem kan ha fört segel.

Merparten av vikingatidens skepp antas dock ha varit ganska små och rotts.

Lämningarna efter Gjellestadsskeppet (med gammalstavning) ligger 1,5 meter under mark och är i dåligt skick. Det framgick i fjol när provschaktet öppnades, och det bekräftas av den första månadens grävningar i år. Övre delen av skrovet har plöjts sönder när marken brukats sedan åtminstone 1800-talet.

Under ploglagret är det trä som finns kvar förmultnat, det anas bara som mörka skiftningar i sandjorden. På en del ställen ligger det järnspikar som hållit ihop skrovet, men de är helt sönderrostade.

Bara bottenplankor är bevarade. Men där tillstöter andra problem: grundvattnet kommer in, vilket tillför syre som gynnar svampar. Träet är därför skadat av angrepp, vilket gjort att man i fjol fick i uppdrag av regeringen att gräva ut så snart som möjligt.

Över hundra år sedan senaste utgrävningen

En vikingatida skeppsgrav är en riksangelägenhet i Norge, där man hittat de välbevarade och världskända Osebergs- och Gokstadsskeppen, som format bilden av vikingatidens långskepp. Ytterligare ett tiotal någorlunda bevarade skepp från vikingatiden har hittats. Men senast en skeppsgrav grävdes ut var 1909.

Utöver svaret på frågan om skeppet seglade eller ej kommer utgrävningen att tillföra mycket ny kunskap, oavsett vad man hittar.

– Vi har inte så otroligt många vikingaskepp, så varje nytt fynd är ovärderligt. För hundra år sedan ville man bara få upp föremålen. Sedan dess har det gjorts så stora framsteg med teknik, dokumentation och analysmetoder. Vi vill veta mer om sammanhanget, förstå hur de som byggde gravmonumenten tänkte, säger Jan Bill.

– Vi vet också att det finns mer i graven än skeppet, det har vi sett med georadarn. Vad det är ska vi ta reda på. Gravens centrala del har också plundrats vid något tillfälle, jag är spänd på att se om något finns kvar.

Jellestad ligger bara en halvmil norr om Svinesund vid svenska gränsen. Arkeologerna ser det stora grav- och byggnadskomplexet som en möjlig centralplats i Viken. Det är i dag en norsk kommun men omfattade fordom hela östra sidan av Oslofjorden och norra Bohuslän.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor