Vikingatida silverskatt hittad i Täby

En silverskatt från vikingatiden med bland annat åtta välbevarade halsringar och ett unikt mynt har hittats vid en arkeologisk utgrävning i Täby.

Publicerad
”Det såg ut som att de lagts ned igår”, säger en av arkeologerna om fyndet.
Bild: Arkeologerna, Statens historiska museer

Arkeologerna har just avslutat utgrävningen i utkanten av området Viggbyholm i Täby, som på vikingatiden låg alldeles intill en djup och smal havsvik och hade ett gynnsamt läge för långväga kontakter. Det visar inte minst de arabiska mynt som fanns i skatten, jämte ett antal europeiska. Ett av de europeiska mynten kom från Rouen i Frankrike och har daterats till 900-talet.

– Det unika i fyndet är sammansättningen och kvalitén med bland annat åtta intakta halsringar, två armringar och tolv mynt omgjorda till halssmycken. Det franska myntet var bara känt från bilder i en bok från 1700-talet och inget liknande har hittats någon annanstans i världen. Det säger något om gårdens kontaktnät och status, säger arkeologen Maria Lingström på grävfirman Arkeologerna vid Statens historiska museer.

Någon med status har grävt mer skatten

Projektledaren John Hamilton vid samma firma tänker sig att det kan ha varit en samlings- och omlastningsplats dit man kommit från gårdar i trakten för att fara vidare ut på havet. Det har även funnits hantverkare på platsen, det visar de så kallade grophus som man hittat, hus med golvet nedgrävt några decimeter i jorden och som ofta förknippas med hantverkare.

– Men jag tror inte att det är någon hantverkare som har grävt ned skatten, utan någon med lite mer status. Det här kan ha varit en plats som vilat på kontroll över hantverk och utförsel av varor, säger han.

Myntet från franska Rouen är daterat till 900-talet. 
Bild: Arkeologerna, Statens Historiska museer

Skatten har av allt att döma lagts under golvplankorna i ett av de cirka 20 hus från mellersta järnåldern till tidig medeltid som arkeologerna hittat spår efter på platsen. Halsringarna låg i en kruka, och innanför dem i en påse av lin låg mynten i en trave med de europeiska överst och de arabiska under. Plus två armringar och en enkel fingerring i silver.

Skatten var inte nedgrävd i panik utan omsorgsfullt ordnad. Bland byggnaderna finns spår av ett långhus, men det handlar nte om någon storgård. Kontakter fanns troligen med de brittiska öarna, Tyskland och Mellanöstern, via mellanhänder.

I övrigt har inga spektakulära fynd gjorts, utan det handlar mycket om järn, amulettringar, pilspetsar, knivar och andra bruksföremål.

”Det såg ut som att de lagts ned igår”

– Vi hade inte hittat något som tydde på att det skulle komma något sådant här fynd! Jag fick en kraftig indikation med detektor redan i juni, och tänkte att det var en grav. Först den 5 augusti grävde vi där. Det var otroligt häftigt! Vi lyfte upp fynden försiktigt, ett i taget – en ring! Och så en ring till och en till… Det såg ut som att de lagts ned igår. Mynten som gjorts om till halssmycken var så blanka att de präglade bilderna bara slog emot en, säger Maria Lingström som rankar fyndet som ett av hennes absolut finaste.

Ett tjugotal silverskatter har hittats i Stockholms län, detta är bara den fjärde som hittats av arkeologer vid en utgrävning. Vikten på 761 gram innebär att den är relativt stor. Ringen är nu på konservering, och det är ännu oklart var den kommer att hamna, även om Historiska museet visat intresse.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor