Sagans stävsmed Torberg Snedhugg

Proportionerna gav välseglande och vackra båtar. En som kunde den konsten var stävsmeden Torberg Snedhugg.

Torberg Snedhugg hette den man som byggde stammen på skeppet, men det fanns många fler med, några lade samman borden, några yxade till, några slog i plugg och några drog fram virke. Alla delar utfördes mycket noggrant. Skeppet blev både långt och brett och med hög bordläggning och breda bord.

När de gjorde borden hade Torberg ett viktigt ärende hem till sin gård och han var där mycket länge. Och när han kom tillbaka var skeppet fullbordat.

Kungen gick genast på kvällen med Torberg för att se hur skeppet hade blivit och alla sade att de aldrig hade sett ett så stort och vackert långskepp. Kungen gick tillbaka till byn.

Och tidigt nästa morgon gick kungen och Torberg åter till skeppet. Hantverkarna hade redan kommit. De stod alla där utan att arbeta. Kungen frågade varför de gjorde så. De sade att skeppet var skadat och att någon hade gått från förstammen till aktern och satt det ena snedhugget efter det andra i bordet. Kungen gick dit och såg att det var sant, talade genast och svor att den mannen skulle dö om han fick veta vem som av avund hade skadat skeppet.
”Och den som kan säga mig detta ska få mycket gott från mig”, sade han.
Torberg sade: ”Jag ska kunna säga dig, konung, vem som har gjort detta verk.”
”Jag har inte hopp om att någon annan än du skulle ha sådan tur att han visste vem som gjort det”, sade kungen.
”Jag ska säga dig, konung”, sade han, ”vem som har gjort det. Det är jag.”
Då svarade kungen: ”Då ska du böta på så sätt att du ska göra så att det är som det var förut. Och det ska gälla ditt liv.”

Sedan gick Torberg fram och skar i bordet så att snedhuggen försvann. Kungen och alla de andra sade då att skeppet var mycket vackrare på den sida som Torberg hade skurit. Kungen bad honom att göra likadant på båda sidor och tackade honom mycket.

Torberg blev sedan förman vid skeppsbygget tills det var färdigt. Det var en drake och gjord efter skeppet Ormen som kungen hade med sig från Halogaland, men detta var mycket större och på alla sätt mer påkostat. Han kallade det Ormen långe och det andra Ormen korte. På Ormen långe fanns 34 platser. huvudet och svansen var helt prydda med guld. Bordläggningen var hög som på ett havsskepp. Det blev det största och mest påkostade skeppet i Norge.

Ur Olav Tryggvasons saga av Snorre Sturlasson, översättning från isländskan av Karl G Johansson, Fabel bokförlag. Olav Tryggvason var kung i Norge från år 995. Han stupade i sjöslaget vid Svolder år 1000, där bland andra Olof Skötkonung ska ha deltagit.

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor