Frysta embryon förändras

Det är ofta för många kromosomer i mänskliga, frysta befruktade ägg.
Publicerad

Hur klarar befruktade ägg att frysas ner? Frågan har diskuterats sedan de första barnen kom till med hjälp av frysta ägg och konstgjord befruktning i mitten av 1980-talet – i Sverige 1989. Försök på djur har inte gett något entydigt resultat.

Nu har en kanadensisk forskargrupp funnit att mänskliga frysta embryon kan innehålla celler med dubbelt eller trefaldigt antal kromosomer. Forskarna har undersökt två och tre dagar gamla frysta ägg, och de fann att några av äggen innehöll celler som smält samman till celler med flera cellkärnor och därmed med fler kromosomer än normalt.

Det finns inga belägg för att barn som föds ur nedfrysta ägg skulle ta skada. Snarare förklarar forskarfynden varför provrörsbefruktningar lyckas mindre ofta med frysta ägg, 20 procent, jämfört med 30 procent för färska. De skadade äggen är helt enkelt inte livsdugliga.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor