Stereoljud kan uppgraderas

Gamla inspelningar blir som nya om man bara vet var de gjordes.
Publicerad

De flesta inspelningar av konserter är gjorda i stereo, med två kanaler, en vänster och en höger. Ny ljudteknik ger dock möjlighet att spela upp musiken i sex kanaler, vilket låter betydligt praktfullare. För att till fullo utnyttja denna nya teknik har det hittills krävts att också inspelningen är gjord i sex kanaler.

Chris Kyriakakis vid University of Southern California har nu utvecklat en teknik som gör det möjligt att omvandla tvåkanaliga och till och med enkanaliga monoinspelningar till fullfjädrade sexkanaliga verk.

Det som krävs är att man vet i vilken lokal inspelningen gjordes och var mikrofonerna då stod uppställda. Chris Kyriakakis placerar ut ett stort antal mikrofoner i lokalen, spelar upp den gamla inspelningen och kan sedan på elektronisk väg räkna ut hur ljudet borde ha tagits upp om det redan från börjat gjorts inspelningar med sex mikrofoner.

Omvandlingen kan göras samtidigt som man lyssnar vilket öppnar möjligheter att sända uppgraderat ljud över Internet. Om bandbredden är låg kan man skicka inspelningen i en kanal och ändå spela upp i sex. Det som krävs utöver monoinspelningen är att en ”signatur” av den ursprungliga konsertlokalen bifogas.

Publicerad

Teknik

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor