Kometbana kan tyda på felande planet

Långt bortom vårt solsystems nio planeter kan det ha funnits en himlakropp lika stor som Mars - och den kan finnas kvar.
Publicerad

För ett år sedan upptäcktes kometen 2000CR105, som efter en tid visat sig ha en mycket mer avlång bana än förväntat. Den kommer så långt från solen som 200 astronomiska enheter och når så nära som 44. (En astronomisk enhet motsvarar avståndet mellan jorden och solen, 15 miljoner mil.)

En så utsträckt bana brukar vara tecken på gravitationsstörningar från en tung himlakropp. Men 2000CR105 är för långt ut i solsystemet. När den är som närmast planeterna är den ändå hela 14 astronomiska enheter från Neptunus. En möjlig förklaring är att det funnits eller rentav finns en tionde planet med ungefär samma massa som Mars omkring 200 astronomiska enheter från solen. Funnes den närmare skulle den ha upptäckts.

Det är egentligen inte troligt att en tionde planet skulle ha kunnat bli kvar därute alltsedan solsystemets uppkomst, och en möjlighet är därför att den försvunnit sedan den väl påverkat 2000CR105 och en rad andra kometer. Det kan faktiskt vara så att denna yttersta planet rört sig inåt och nu är – Neptunus!

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor