Brittiska geologer anklagas för giftkatastrof

Experter missade att undersöka arsenikhalt när de skulle ordna bättre dricksvatten i Bangladesh.
Publicerad

Okunskap om geologin i Bangladesh håller på att leda till en mycket stor förgiftningskatastrof. Miljontals människor riskerar att förgiftas sedan deras brunnar förorenats av arsenik. FN-organet Unicef uppskattar att ungefär var tredje djupborrad brunn innehåller vatten med för höga arsenikhalter.

På 1970-talet startades en stor kampanj för att minska riskerna med vattenburna sjukdomar orsakade av ohälsosamt vatten från grunda handgrävda brunnar. För att komma åt rent grundvatten djupborrades över en miljon brunnar under de följande tjugo åren. Det skedde till stor del med hjälp av utländska biståndspengar. Men vattnets kvalitet undersöktes inte tillräckligt i samband med borrningarna, och de alltför höga arsenikhalterna upptäcktes först när yttre symtom började uppträda hos allt fler människor. Det handlar om allt från mörka fläckar på huden, smärtsamma förhårdnader på handflator och fotsulor till hudcancer.

För tio år sedan återvände experter från den geologiska myndigheten i Storbritannien, The British Geological Survey (BGS), för att kontrollera vattenkvaliteten i de brunnar som de tidigare hade borrat. Men de testade inte arsenikhalten och beskylls nu för oaktsamhet. Experterna hävdar å sin sida att det var okänt att grundvattenförande lager marken i Bangladesh innehåller arsenik.

Men andra forskare anser att risken borde ha kunnat inses eftersom liknande problem fanns i mitten av 1980-talet i ett angränsande indiskt område. Ett stort antal invånare från Bangladesh har nu gått samman för att stämma BGS för att bidragit till katastrofen.

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor