Datorspel hjälper ADHD-barn

Med ett nytt datorprogram kan barn träna upp sin koncentrationsförmåga.
Publicerad

Arbetsminnet använder vi för att hålla saker i huvudet en kort stund, som ett telefonnummer innan vi skriver ner det. Tidigare har forskarna sett att de delar av hjärnan som har hand om arbetsminnet fungerar sämre hos barn med ADHD. Tillsammans med professionella spelkonstruktörer utformade därför svenska forskare ett datorprogram där barnen kan öva upp sitt arbetsminne tillsammans med roboten RoboMemo.

Efter fem veckor hade barnen lättare att koncentrera sig och de blev bättre på problemlösning. Förbättringen kvarstod i åtta månader efter att träningsperioden avslutats. De nya resultaten presenterades vid en neuropsykiatrikonferens i Stockholm.

– Det är viktigt att träna med rätt metod, och exempelvis har vi sett till att ge snabb belöning till barnen så de inte ledsnar, säger Torkel Klingberg vid Avdelningen för neuropediatrik, Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Karolinska institutet i Solna.

I studien fick 14 barn med ADHD arbeta med datorprogrammet en halvtimme varje dag. Hälften av barnen fick använda program som gav dem alltmer avancerade uppgifter, medan kontrollgruppen fick hålla sig på en nivå. Detta var för att se om det var programmet som gav effekten eller om det räcker att sitta vid datorn.

I höst fortsätter undersökningarna vid fyra universitet där 48 barn ska delta. Då ska också föräldrar och lärare intervjuas med enkäter.

– Redan nu säger föräldrar att barnen kom bättre överens med sina syskon och att de kom ihåg vilka läxböcker de skulle ha med till skolan, säger Helena Westerberg, psykolog och doktorand hos Torkel Klingberg.

Metoden har också prövats för att träna upp arbetsminnet på friska vuxna, och även för rehabilitering av en patient som skadat hjärnan i en MC-olycka.

– Men spelet kan inte köpas på CD i detaljhandeln, utan tanken är att träningen ska ske i nära samarbete mellan familjen och psykolog eller läkare, säger Torkel Klingberg.

Studien publiceras i Journal of Clinical and Experimental Neuropsychiatry.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor