Nedspolade p-piller gör fiskar tvåkönade

Släng aldrig hormonpiller eller p-plåster i toaletten!
Publicerad

Många svenska kvinnor behandlas i dag med det kvinnliga könshormonet östrogen och liknande substanser. Omkring 450 000 kvinnor tar p-piller. Därtill kommer de 1,6 miljoner kvinnor som använder plåster eller andra hormonpreparat för att motverka klimakteriebesvär.

Såväl urin och avföring från kvinnorna som plåster och gamla tabletter som slängs i toaletten innehåller betydande mängder hormon. Hur mycket av detta som sedan bryts ner i reningsverken varierar, men stora mängder passerar och hamnar i vattendrag och slam. Naturliga östrogener bryts ner på ett par dagar, men syntetiskt östrogen i t ex p-piller kräver mycket längre tid för att försvinna ur vattnet.

– Under 1990-talet ökade användningen av hormonpreparat bland äldre kvinnor kraftigt, berättade professor Britt Marie Landgren, Huddinge sjukhus, vid en tvärvetenskaplig konferens som Kungl Skogs- och Lantbruksakademien nyligen anordnade på temat Feminisering av Moder natur?

Känsliga fiskar

Kvinnligt könshormon har effekt på bl a fiskar. I början av 1990-talet upptäckte brittiska forskare att mörtar och annan fisk som lever nedströms kommunala reningsverk påverkas. Hanarna förändras i honlig riktning. De blir dubbelkönade eller börjar tillverka proteiner som i normala fall bara tillverkas av honor. Mänskliga hormoner i vattnet orsakar förändringarna. Senare har liknande förändringar hos fisk uppträtt på många håll i Europa, inklusive Sverige.

Det är inte bara fiskar som är känsliga för kvinnligt könshormon. Men fisk är en bra miljöindikator. Om fisken påverkas kan vi utgå från att ämnena har verkan även på andra djur i naturen.

– Situationen är oroande eftersom vi vet att effekten från hormoner och liknande ämnen som släpps ut i naturen är långsam och smygande. Vi har nyligen startat en fältstudie där vi undersöker hur grodor påverkas, berättar professor Leif Norrgren vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala.

Plåstren ska brännas

IVL Svenska Miljöinstitutet AB har undersökt vatten från 22 kommunala anläggningar för avloppsrening. I de allra flesta fall gick det att påvisa ämnen med hormonverkan i det renade vattnet. Men erfarenheter från Uppsala visar att avancerad biologisk rening hjälper. Efter det att reningsverket byggdes om för ett par år sedan finns inga östrogenrester kvar i det vatten som lämnar reningsverket.

Ett nytt orosmoment är de preventivmedelsplåster som nu ska börja marknadsföras i Europa. EUs läkemedelsverk har sagt att miljöhänsyn inte behöver tas då man avgör om läkemedel ska tillåtas, och då ska det inte heller göras i Sverige.

– Mycket av den aktiva substansen finns kvar i p-plåstret när det är dags att byta det mot ett nytt. Om förbrukade plåster slängs i toaletten förvärras situationen märkbart, berättar forskaren Joakim Larsson vid Göteborgs universitet.

Hans bedömning är att det kan räcka med att ett fåtal plåster spolas ner för att fisk nedströms ett mindre reningsverk ska påverkas. Dessa plåster bör alltså varken hamna i avloppen eller på soptipp när de är förbrukade. Det säkraste är att se till att de bränns.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor