Skorna visar vilka vi är

Våra skor är identitets- och statusmarkörer.
Publicerad

– Skorna uttrycker våra önskningar, minnen och självbilder, säger Russell WBelk, en av världens mest inflytelserika konsumentforskare i dag. Han ärgästprofessor vid Centrum för konsumentvetenskap, Handelshögskolan vidGöteborgs universitet.

Russell Belk har genomfört flera större undersökningar av amerikanersförhållande till sina skor och funnit väsentliga könsskillnader. Igenomsnitt har den amerikanske mannen tolv par skor alla kategorier, medankvinnor har i snitt 30 par. Dessa siffror har uppmätts i studier gjorda både1990 och 2000. De som hade flest skor i undersökningarna var ett fåtalkvinnor som hade över hundra par skor.

Russell Belk har också forskat om marknad och mode för skor. I dagens USAbetyder hiphopkulturen mycket för skomodet. Men även om många välsitueradevita sneglar på vad de svarta i de amerikanska storstäderna har på fötterna,så tittar dessa grupper själva gärna på vad de vita i förorterna går i.Denna osannolika rundgång präglar den amerikanska skosituationen i dag. Allti syfte att finna skor som signalerar social status: fotbeklädnaderna är ettled i vad Russell Belk kallar coolhunting, vår jakt på exklusivitet ochidentitet.

– Det som verkar mest gångbart just nu är en form av arbetskängor som jagnyligen sett i flera hiphopvideor på musikkanalen MTV, säger han. Men ävenom modetrender och framtidsförväntningar styr våra val av skor, såförknippas de också med minnen och våra levnadshistorier. Många slänger intesina gamla skor, som förknippas med vissa delar av livet.

Vad gäller de svenska skovanorna kan Russell Belk inte uttala sig närmare.Han stannar bara en månad i Sverige.

– Men man ser en stor modemedvetenhet i Sverige, kanske mer än i andraskandinaviska länder, där man föredrar mer praktiska skor. Här verkar istället skornas utseende spela stor roll, precis som i USA.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor