Fler kvinnliga doktorander

På tio år har antalet kvinnor som påbörjar forskarutbildning fördubblats, medan antalet män ligger på nästan oförändrad nivå.
Publicerad

Störst är andelen kvinnliga doktorander inom medicinsk fakultet. På de humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena är könsfördelningen jämn. Inom naturvetenskap är andelen kvinnor 43 procent och inom teknik 30 procent.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor