Genombrott inom spinntroniken

Svenska forskare först med ett material som gör en ny typ av elektronikmöjlig.
Publicerad

Det kallas för spinntronik, en förkortning för spinnbaserad elektronik, ochär ett slags elektronik förbättrad med magnetism. Elektronens laddninganvänds tillsammans med dess magnetiska egenskaper för att skapa snabbare,mindre och strömsnålare datorer.

Ett problem har varit att finna halvledande material där elektronensmagnetiska egenskaper kan användas även i rumstemperatur. Men nu har ensvensk forskargrupp vid Kungl. Tekniska Högskolan och Uppsala universitetgjort lyckade försök med en blandning av zinkoxid och mangan. Forskargruppenleds av professor Venkat Rao vid KTH.

Redan för tre år sedan förutspådde teoretiker att zinkoxid med en litenmängd mangan skulle kunna ha de önskade egenskaperna. Det som gjorde att desvenska forskarna lyckades var att de tillverkade materialet vid mycket lågtemperatur.

Nu kan en andra generationens spinntronik bli möjligt. Här flyterspinnpolariserade strömmar i halvledare i stället för i metaller. Teknikengör att man enklare än i dag kan samla elektroniska beräkningar, magnetisklagring och även optisk komunikation på samma krets.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor